Aktualności

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje,
iż w dniach 24.12.2019 r. i 31.12.2019 r., zakład będzie czynny do godz. 12.00Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje,

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje,

iż w dniach od 30.03.2020 r. do 3.04.2020 r., zakład będzie czynny do godz. 12.00


WAŻNA INFORMACJA NR3

W związku z zamknięciem, z uwagi na koronawirus, Zakładu dla petentów, Spółka umożliwiła składanie dokumentów w formie papierowej w miejscu do tego wyznaczonym – pojemnik znajduje się w wiatrołapie w wejściu głównym do budynku przy ul. Kolejowej 4.

W trosce o bezpieczeństwo zarówno Państwa jak i naszych pracowników w dalszym ciągu zachęcamy do korzystania z kontaktu telefonicznego i internetowego (e-mail: sekretariat@zim.com.pl)


ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA - OBOWIĄZUJE OD 01.04.2020 R.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE  nr OKA.4210.2.2020.AZa z dnia 12.03.2020 r. została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła. Taryfa ogłoszona jest w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki Nr 53(396) z dnia 12 marca 2020 r.  i będzie zastosowana w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 01.04.2020 r.


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje,

iż w dniu dzisiejszym 16.03.2020 r., zakład będzie czynny do godz. 15.00


WAŻNA INFORMACJA NR2

UWAGA PILNE!

 

INFORMUJEMY, ŻE OD PIĄTKU 13.03.2020 r.

DO ODWOŁANIA BUDYNEK ZIM BĘDZIE NIEDOSTĘPNY DLA KLIENTÓW. 

 

Wszystkie sprawy będą załatwiane telefonicznie lub mailowo.

Sytuacja podyktowana jest troską o zdrowie mieszkańców.

 

e-mail: sekretariat@zim.com.pl  32/2180551, 32/21805552,

zgłaszanie awarii wod-kan: 32/2262-105

zgłaszanie awarii ciepłowniczych:      32/2262-136


WAŻNA INFORMACJA

W związku z zagrożeniem koronawirusem i zaleceniem ograniczania kontaktów bezpośrednich, prosimy aby ograniczyć wizyty i załatwianie spraw jedynie do tych najpilniejszych.

Zachęcamy do korzystania z kontaktu telefonicznego i internetowego.

Wszelkie szczegóły dotyczące bieżącej sytuacji na stronie www.mikolow.eu

2020-03-11


Informacje ważne

W dniach od 30.03.2020 r. do 3.04.2020 r., zakład czynny do godz. 12.00

WAŻNA INFORMACJA NR3 - KORONAWIRUS

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.04.2020 R.

W dniu 16.03.2020 r., zakład czynny do godz. 15.00

WAŻNA INFORMACJA NR2 - KORONAWIRUS

WAŻNA INFORMACJA - KORONAWIRUS

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 18.02.2020 r. do 17.02.2023 r. na terenie Gminy Mikołów

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Gniotek

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - lewa strona


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - prawa strona

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC SIERPNIA, WRZESIEŃ i PAŹDZIERNIK Bujaków

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - SIERPIEŃ - WRZESIEŃ Paniowy, Borowa Wieś


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC LIPCA ORAZ SIERPIEŃ - MOKRE, ŚMIŁOWICE, GOJ

 

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W LIPCU I SIERPNIU - CENTRUM

 

URUCHOMIONO INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA ZAPRASZAMY

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU I LIPCU - CENTRUM

 

DEMONTAŻ CIEPŁOMIERZY W ZWIĄZKU Z ICH LEGALIZACJĄ


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU - REGIELOWIEC

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W MAJU I CZERWCU - KAŁUŻE, WYMYŚLANKA

 

W MAJU ROZPOCZĘTO LEGALIZACYJNĄ WYMIANĘ WODOMIERZY NA RECIE


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY NA TERENIE MIASTA MIKOŁÓW


UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA Z DNIA 18.12.2018 W SPRAWIE DOPŁAT DO 1 M3 WODY I 1 M3 ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

 

NOWY REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW - OBOWIĄZUJE OD 07.11.2018 R.

 

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 23.05.2018 r. do 22.05.2021 r. na terenie Gminy Mikołów

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności