Przetargi ZIM 2020

15/D/2020 DOSTAWA MIAŁU 5000 Mg

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 22.09.2020r. DO GODZINY 15:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 24.09.2020r. o godz. 9:15


15/RB/2020 Budowa sieci wodociągowych w ulicach: Podleskiej, Kąty, Górnośląskiej w Mikołowie z możliwością składania ofert częściowych

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 28.08.2020r. DO GODZINY 14:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 31.08.2020r. o godz. 9:15


13/RB/2020 WYKONANIE WYMIENNIKOWNI

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 18.08.2020r. DO GODZINY 15:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 20.08.2020r. o godz. 9:15


14/RB/2020 Budowa sieci wodociągowych w ulicach: Podleskiej, Kąty, Górnośląskiej w Mikołowie z możliwością składania ofert częściowych

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 13.08.2020r. DO GODZINY 15:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 18.08.2020r. o godz. 9:15


14/D/2020 DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO SPEKTROFOTOMETRU

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 26.06.2020r. DO GODZINY 15:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 29.06.2020r. o godz. 9:15


12/RB/2020 Budowa sieci wodociągowych w ulicach: Podleskiej, Kąty, Górnośląskiej w Mikołowie z możliwością składania ofert częściowych

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 28.07.2020r. DO GODZINY 15:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 30.07.2020r. o godz. 9:15Informacje ważne

Wynajem lokali użytkowych

Modernizacja sieci w rejonie ul. Juliusza Słowackiego

Od 15 Czerwca zakład otwarty dla klientów

W dniu 12.06.2020 r., zakład czynny do godz. 12.00

Konserwacja systemów informatycznych w dniach od 10.06.2020 r. do 14.06.2020 r.

Od 1.06.2020 r., zmiany w godzinach pracy zakładu

WAŻNA INFORMACJA NR4 - KORONAWIRUS

Od 04.05.2020 r., zakład czynny do godz. 15.00

WAŻNA INFORMACJA NR3 - KORONAWIRUS

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.04.2020 R.

WAŻNA INFORMACJA NR2 - KORONAWIRUS

WAŻNA INFORMACJA - KORONAWIRUS

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 18.02.2020 r. do 17.02.2023 r. na terenie Gminy Mikołów

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Gniotek

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - lewa strona


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - prawa strona

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC SIERPNIA, WRZESIEŃ i PAŹDZIERNIK Bujaków

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - SIERPIEŃ - WRZESIEŃ Paniowy, Borowa Wieś


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC LIPCA ORAZ SIERPIEŃ - MOKRE, ŚMIŁOWICE, GOJ

 

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W LIPCU I SIERPNIU - CENTRUM

 

URUCHOMIONO INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA ZAPRASZAMY

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU I LIPCU - CENTRUM

 

DEMONTAŻ CIEPŁOMIERZY W ZWIĄZKU Z ICH LEGALIZACJĄ


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU - REGIELOWIEC

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W MAJU I CZERWCU - KAŁUŻE, WYMYŚLANKA

 

W MAJU ROZPOCZĘTO LEGALIZACYJNĄ WYMIANĘ WODOMIERZY NA RECIE


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY NA TERENIE MIASTA MIKOŁÓW


UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA Z DNIA 18.12.2018 W SPRAWIE DOPŁAT DO 1 M3 WODY I 1 M3 ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

 

NOWY REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW - OBOWIĄZUJE OD 07.11.2018 R.

 

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 23.05.2018 r. do 22.05.2021 r. na terenie Gminy Mikołów

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności