Informacje ogólne
Zdjęcie

MAPA - SIECI CIEPLNE ZIM MIKOŁÓW

Największym obiektem ciepłowniczym ZIM Sp. z o.o. jest Kotłownia przy ul. Grażyńskiego 17. Zaopatruje miasto w ciepło już od roku 1976, kiedy nosiła jeszcze nazwę „Kotłowni Zawadzkiego”. Początkowo produkcję ciepła stanowiły 3 kotły WR2,5 o łącznej mocy 8,7 MW, aż do roku 1979. Wtedy to powstała tzw. „nowa część” kotłowni w której umieszczono 3 kotły WR10 o łącznej mocy 34,89 MW. Po wielu latach wysłużonej pracy kotły WR2,5 zostały wyrejestrowane i zdemontowane.

W roku 2007 jeden z kotłów WR10 został zmodernizowany na kocioł WR10N o ścianach szczelnych, oraz została wymieniona instalacja odpylania na nowocześniejszą. W latach 2010 – 2011 został zmodernizowany układ odpylania dwóch pozostałych kotłów oraz wybudowany nowy komin trójprzewodowy. Natomiast na przełomie lat 2013/2014 został zmodernizowany drugi kocioł WR10. Takie działania zwiększyły wydajność przy produkcji ciepła, jak i  pozwoliły nam stać się bardziej ekologicznym przedsiębiorstwem. W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony środowiska, jakość miału użytego do opalania naszych kotłów jest badana laboratoryjnie.

 W celu zapewnienia komfortu naszych użytkowników oraz aby być bardziej przyjaznym środowisku Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. bezustannie modernizuje i ulepsza infrastrukturę ciepłowniczą.

 

         Na dzień dzisiejszy pokrycie zapotrzebowania na ciepło zapewniają:

- kotłownia węglowa przy ul. Grażyńskiego 17

- kotłownia gazowa przy ul. Skalnej 10

          Z największej kotłowni dostarczamy ciepła dla 3 371 gospodarstw domowych, 10 podmiotów gospodarczych oraz 17 obiektów użyteczności publicznej.

          Dystrybuujemy również ciepło dla os. Mickiewicza, os. XXX-lecia oraz innych odbiorców w okolicy.

Posiadamy aktualne koncesje na przesyłanie i dystrybucję ciepła, obrót ciepłem oraz wytwarzanie ciepła

 

 

Największym naszym obiektem ciepłowniczym jest Kotłownia przy ul. Grażyńskiego 17. Zaopatruje w ciepło już od roku 1976, kiedy nosiła jeszcze nazwę „Kotłowni Zawadzkiego”. Początkowo produkcją ciepła stanowiły 3 kotły WR2,5 o łącznej mocy 8,7 MW, aż do roku 1979. Wtedy to powstała tzw. „nowa część” kotłowni w której umieszczono 3 kotły WR10 o łącznej mocy 43,6 MW. Po wielu latach wysłużonej pracy kotły WR2,5 zostały wyrejestrowane.

W roku 2007 jeden z kotłów WR10 został zmodernizowany na kocioł WR10N o ścianach szczelnych, oraz została wymieniona instalacja odpylania na nowocześniejszą. Takie działania zwiększyły wydajność przy produkcji ciepła, jak i  pozwoliły nam stać się bardziej ekologicznym przedsiębiorstwem. W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony środowiska, jakość miału użytego do opalania naszych kotłów jest badana laboratoryjnie.

 

W celu zapewnienia komfortu naszych użytkowników, oraz aby być bardziej przyjaznym środowisku Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. bezustannie modernizuje i ulepsza infrastrukturę ciepłowniczą.

 

         Na dzień dzisiejszy pokrycie zapotrzebowania na ciepło zapewniają:

 

- kotłownia węglowa przy ul. Grażyńskiego 17

- kotłownia gazowa przy ul. Rynek 14

- kotłownia gazowa przy ul. Skalnej 10

 

         Z największej kotłowni dostarczamy ciepła dla 3 371 gospodarstw domowych, 10 podmiotów gospodarczych oraz 10 obiektów użyteczności publicznej.

          

         Dystrybuujemy również ciepło dla os. Mickiewicza, os. XXX-lecia oraz innych odbiorców w okolicy.

 

Posiadamy aktualne koncesje na przesyłanie i dystrybucję ciepła, obrót ciepłem oraz wytwarzanie ciepła (w miejscu nazw koncesji linki do skanów)

Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Zdjęcie
Informacje ważne

Wynajem lokali użytkowych

Modernizacja sieci w rejonie ul. Juliusza Słowackiego

Od 15 Czerwca zakład otwarty dla klientów

W dniu 12.06.2020 r., zakład czynny do godz. 12.00

Konserwacja systemów informatycznych w dniach od 10.06.2020 r. do 14.06.2020 r.

Od 1.06.2020 r., zmiany w godzinach pracy zakładu

WAŻNA INFORMACJA NR4 - KORONAWIRUS

Od 04.05.2020 r., zakład czynny do godz. 15.00

WAŻNA INFORMACJA NR3 - KORONAWIRUS

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.04.2020 R.

WAŻNA INFORMACJA NR2 - KORONAWIRUS

WAŻNA INFORMACJA - KORONAWIRUS

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 18.02.2020 r. do 17.02.2023 r. na terenie Gminy Mikołów

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Gniotek

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - lewa strona


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - prawa strona

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC SIERPNIA, WRZESIEŃ i PAŹDZIERNIK Bujaków

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - SIERPIEŃ - WRZESIEŃ Paniowy, Borowa Wieś


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC LIPCA ORAZ SIERPIEŃ - MOKRE, ŚMIŁOWICE, GOJ

 

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W LIPCU I SIERPNIU - CENTRUM

 

URUCHOMIONO INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA ZAPRASZAMY

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU I LIPCU - CENTRUM

 

DEMONTAŻ CIEPŁOMIERZY W ZWIĄZKU Z ICH LEGALIZACJĄ


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU - REGIELOWIEC

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W MAJU I CZERWCU - KAŁUŻE, WYMYŚLANKA

 

W MAJU ROZPOCZĘTO LEGALIZACYJNĄ WYMIANĘ WODOMIERZY NA RECIE


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY NA TERENIE MIASTA MIKOŁÓW


UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA Z DNIA 18.12.2018 W SPRAWIE DOPŁAT DO 1 M3 WODY I 1 M3 ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

 

NOWY REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW - OBOWIĄZUJE OD 07.11.2018 R.

 

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 23.05.2018 r. do 22.05.2021 r. na terenie Gminy Mikołów

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności