Ogłoszenia i oferty

OGŁOSZENIE

 

ZIM sp. z o.o. poszukuje wykonawcy robót polegających na naprawie ogrodzenia na działce gruntowej nr 91/6 oraz 313/6 w Mikołowie wzdłuż ulicy Prusa (na odcinku od budynku apteki do wjazdu do siedziby ZIM sp. z o.o.) Roboty  będą  obejmować:

- wycięcie żywopłotu i usunięciu warstwy humusu

- ręczne rozebranie 9 sztuk  słupów żelbetowych do poziomu cokołu

- naprawie szczelin  i ubytków punktowych cokołu  zaprawą  betonową , oblicowanie  oraz  zabezpieczenie cokołu  preparatem ochronnym

- zamontowanie na cokole lekkiego ogrodzenia systemowego o wysokości do 2 metrów ponad poziom cokołu

- narzucenie humusu oraz dokonanie nasadzeń .

- utylizacje gruzu

Podmiot wykonujacy roboty zobowiązany będzie  do uzyskania decyzji administracyjnej zezwalającej na zajęcie  pasa drogowego (fragmentu chodnika na długości prowadzonych robót).

Zainteresowane podmioty prosimy o nadsyłanie ofert , które powinny zawierać: cenę ostateczna oraz rodzaj i typ (wygląd) zamontowanego ogrodzenia.

W sprawie szczegółowych wyjaśnień prosimy o kontakt z naszym pracownikiem p. Wojciechem Zięba nr tel. 518 743 277


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności