Taryfa na ciepło

ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA - OBOWIĄZUJE OD 01.05.2022 R.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE  nr OKA.4210.73.2021.ESt1  z dnia 07.04.2022r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła. Jest ona ogłoszona w biuletynie branżowym Urzędu Regulacji Energetyki nr 222/2022 z dnia 08.04.2022r. i będzie obowiązywać
w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 01.05.2022r. 


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności