Aktualności

KOMUNIKAT

!!Szanowni Państwo!!

W obecnie panującej sytuacji, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności
i dokładne weryfikowanie wiadomości SMS oraz e-mail jakie Państwo otrzymują.

Przypominamy, iż nasza Spółka nie wysyła wiadomości e-mail/SMS dotyczących dodatkowych dopłat do faktur realizowanych poprzez dołączony link przekierowujący na stronę płatności.

Zwracamy Państwa uwagę ,iż od stycznia bieżącego roku ze względu na modernizację systemu iBOK/eBOK, wysyłka faktur następuje na adres mailowy klientów zarejestrowanych w iBOK/eBOK z adresu: ebok@zim.com.pl.


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności