Aktualności

ZAWIADOMIENIE

Rozpoczęły się roboty budowlane związane z przebudową sieci wodociągowej wraz z odejściami do budynków w ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Mikołowie.

W ramach prac budowlanych przeprowadzanych przez firmę Wyrobek Sp. z o.o. z siedzibą w Rudołtowicach zostanie wymieniona główna siec wodociągowa oraz przyłącza do budynków znajdujących się w rejonie ulicy Marii Skłodowskiej – Curie. Prace przeprowadzane są na większości zakresu w technologii bezwykopowej, by maksymalnie zmniejszyć potencjalne utrudnienia dla mieszkańców. Po skończonych robotach instalacyjnych zostanie odtworzona konstrukcja drogi. Po zakończeniu inwestycji Gmina Mikołów wykona nową nawierzchnię na całym przebiegu ulicy Skłodowskiej-Curie tj. od ul. Bielskiej do ul. Pszczyńskiej.

Realizację tej inwestycji przewidujemy na koniec maja tego roku, jednocześnie prosimy Państwa o wyrozumiałość i przepraszamy za wszelkie niedogodności, które mogą wystąpić podczas wykonywania prac budowlanych.


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności