Przetargi ZIM 2021

25/RB/2021 BUDOWA ŚCIANY OPOROWEJ PRZY BUDYNKU ROZDZIELNI SN NA TERENIE KOTŁOWNI PRZY UL. GRAŻYŃSKIEGO

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 13.12.2021r. DO GODZINY 9:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 13.12.2021r. o godz. 9:15


7/U/2021 ZAŁADUNEK, WYWÓZ i ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW Z OCZYSZCZALNI CENTRUM

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 23.11.2021r. DO GODZINY 9:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 23.11.2021r. o godz. 9:15


24/RB/2021 REMONT SIECI WODOCIAGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI NA TERENIE MIASTA MIKOŁÓW

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 22.11.2021r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 22.11.2021r. o godz. 10:15


13/D/2021 DOSTAWA WĘGLA ENERGETYCZNEGO M II w ilości 2000 Mg

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 15.11.2021r. DO GODZINY 9:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 15.11.2021r. o godz. 9:15


12/D/2021 DOSTAWA PROSZKOWEGO POLIELEKTROLITU DO ODWADNIANIA OSADU W PRASIE FILTRACYJNEJ W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW CENTRUM PRZY UL. DZIENDZIELA 50 W MIKOŁOWIE

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 10.11.2021r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 10.11.2021r. o godz. 10:15


22/RB/2021 REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI NA TERENIE MIASTA MIKOŁÓW

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 04.11.2021r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 04.11.2021r. o godz. 10:15
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności