Aktualności

KOMUNIKAT

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje,

iż w dniu 12.11.2021 r., zakład będzie czynny do godz. 12.00


KOMUNIKAT

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie informuje, iż w dniu jutrzejszym tj. 01.07.2021 wjazd od strony ZGL/MOPS zostanie zamknięty.  Od dziś tj. 30.06.2021 wjeżdżamy i wyjeżdżamy  starym (nowym) wjazdem od ul. Kolejowej.


Informacja dotycząca napełniania basenów ogrodowych i podlewania ogrodów

W związku ze zbliżającym się okresem letnim i coraz częstszym napełnianiem basenów ogrodowych oraz podlewaniem ogrodów. Prosimy o powolne i kontrolowane napełnianie basenów oraz podlewanie ogrodów. Zalecamy aby powyższe czynności odbywały się w godzinach wczesno porannych (przed godz. 7.00) lub późnym wieczorem (po godz. 23.00), kiedy obciążenie sieci wodociągowej jest najniższe. Ponadto baseny należy napełniać umiarkowaną strugą wody aby uniknąć zwiększonych prędkości przepływu wody. Gwałtowny wypływ wody z w pełni otwartego zaworu ogrodowego może powodować naruszenie osadów zalegających w sieci wodociągowej (tzw. biofilmu), co znacznie wpływa na pogorszenie parametrów fizyko - chemicznych wody przesyłanej do odbiorców poprzez sieć wodociągową.


KOMUNIKAT

W związku z prowadzonymi pracami dotyczącymi modyfikacji w zarządzaniu odczytami wodomierzy głównych oraz ogrodowych zmianie mogą ulec dotychczasowe terminy odczytów, okres rozliczeniowy oraz data wystawienia faktury. Za zaistniałe niedogodności przepraszamy oraz prosimy o wyrozumiałość.


KORONAWIRUS - KOMUNIKAT

Informujemy, że od dnia 4 maja 2021 r.
 Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie
jest dostępny dla Interesantów w ograniczonym zakresie.

  Petenci obsługiwani są w pokoju nr 1

(wejście główne – sala po lewej stronie).

 

POZOSTAŁA CZĘŚĆ BUDYNKU JEST NIEDOSTĘPNA DLA PETENTÓW

 

Prosimy o zachowanie procedur bezpieczeństwa:

- założenie maseczki,

- dezynfekcję rąk,

- zachowanie dystansu 1,5 metra.


ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA - OBOWIĄZUJE OD 01.10.2020 R.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE  nr OKA.4210.38.2020.AZa  z dnia 04.09.2020r. została zatwierdzona nowa taryfa dla ciepła. Jest ona ogłoszona w biuletynie branżowym Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 04.09.2020r., poz. 232/2020 i będzie obowiązywać
w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 01.10.2020r.

2020-09-24 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności