Aktualności

ZAWIADOMIENIE

W związku z trwającą budową sieci ogólnospławnej z przyłączami oraz sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Słowackiego w Mikołowie w ramach zadania pn.: ,,Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej i wodociągowej wraz z odejściami do budynków i odtworzeniem nawierzchni obejmująca rejon ul. Juliusza Słowackiego w Mikołowie’’ informujemy, iż mogą występować okresowe przerwy w dostawie wody. Przepraszamy za niedogodności oraz prosimy Państwa o wyrozumiałość za czasowe utrudnienia w trakcie prowadzonej inwestycji.


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje,

iż w dniu 12.06.2020 r., zakład będzie czynny do godz. 12.00


ZAWIADOMIENIE

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie 

informuje, iż w dniach od 10.06.2020 r. do 14.06.2020 r. mogą wystąpić problemy z funkcjonowaniem systemu IBOK w związku z konserwacją infrastruktury informatycznej. Za ewentualne problemy przepraszamy.


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje,

iż od 01.06.2020 r., zakład będzie czynny w dniach: Poniedziałek 7.00-16.00, wtorek-czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00-14.00. Przypominamy, że zakład nadal pozostaje niedostępny dla petentów.


ZAWIADOMIENIE

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje, że od dnia 04.05.2020r. wznawia część usług w zakresie wizyt u klientów związanych z wymianą i plombowaniem wodomierzy oraz serwisami nakładek radiowych.

Prosimy o wyrozumiałość dla monterów, zachowanie odpowiedniej odległości oraz wcześniejszą informację jeśli przebywają Państwo na kwarantannie.


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje,

iż od 04.05.2020 r., zakład będzie czynny do godz. 15.00. Przypominamy, że zakład nadal pozostaje niedostępny dla petentów. 
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności