Aktualności

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Zdrowch, radosnych i spokojnych Świąt  Wielkanocnych

wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny życzą 

Zarząd i Pracownicy Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o.ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje,
iż w dniach 24.12.2019 r. i 31.12.2019 r., zakład będzie czynny do godz. 12.00Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje,

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje,

iż w dniach od 27.04.2020 r. do 30.04.2020 r., zakład będzie czynny do godz. 14.00


WAŻNA INFORMACJA NR3

W związku z zamknięciem, z uwagi na koronawirus, Zakładu dla petentów, Spółka umożliwiła składanie dokumentów w formie papierowej w miejscu do tego wyznaczonym – pojemnik znajduje się w wiatrołapie w wejściu głównym do budynku przy ul. Kolejowej 4.

W trosce o bezpieczeństwo zarówno Państwa jak i naszych pracowników w dalszym ciągu zachęcamy do korzystania z kontaktu telefonicznego i internetowego (e-mail: sekretariat@zim.com.pl)


ZMIANA TARYFY DLA CIEPŁA - OBOWIĄZUJE OD 01.04.2020 R.

Informujemy, że decyzją Prezesa URE  nr OKA.4210.2.2020.AZa z dnia 12.03.2020 r. została zatwierdzona zmiana taryfy dla ciepła. Taryfa ogłoszona jest w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki Nr 53(396) z dnia 12 marca 2020 r.  i będzie zastosowana w rozliczeniach z odbiorcami ciepła od dnia 01.04.2020 r.


ZAWIADOMIENIE

Zarząd Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. informuje,

iż w dniu dzisiejszym 16.03.2020 r., zakład będzie czynny do godz. 15.00


WAŻNA INFORMACJA NR2

UWAGA PILNE!

 

INFORMUJEMY, ŻE OD PIĄTKU 13.03.2020 r.

DO ODWOŁANIA BUDYNEK ZIM BĘDZIE NIEDOSTĘPNY DLA KLIENTÓW. 

 

Wszystkie sprawy będą załatwiane telefonicznie lub mailowo.

Sytuacja podyktowana jest troską o zdrowie mieszkańców.

 

e-mail: sekretariat@zim.com.pl  32/2180551, 32/21805552,

zgłaszanie awarii wod-kan: 32/2262-105

zgłaszanie awarii ciepłowniczych:      32/2262-136
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności