Kontakt

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

43-190 Mikołów
ul. Kolejowa 4

SR w Katowicach Wydz.Gosp.KRS KRS:0000149836
Kapitał zakładowy 87 288 500,00 zł

NIP: 635-10-06-267
    Regon: 272754320

e-mail: sekretariat@zim.com.pl

 

godziny urzędowania:

poniedziałek:  8.00 - 17.00

od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00

piątek:  7.00 - 14.00

 

Rejon Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji (awarie wodociągowo-kanalizacyjne, odbiory) pokój 119 czynny jest w dniach: poniedziałek 7.00 - 16.00, wtorek - czwartek 7.00 - 15.00, piątek 7.00 - 14.00

 

SEKRETARIAT

(32) 218 05 51

  

(32) 218 05 52

FAX

(32) 218 05 53

 

 

 

 

Dyrektor ds. technicznych

(32) 218 05 56

 

 

Dział sieci - uzgodnienia branżowe wod-kan   

(32) 218 05 58

 

 

Kierownik działu zbytu

(32) 218 05 68

Dział zbytu wody

(32) 218 05 63

 

(32) 218 05 65

Dział zbytu ciepła

(32) 218 05 64

Kadry

(32) 218 05 57

Księgowość

(32) 218 05 67

(32) 218 02 12

(32) 218 05 66

 

 

FAX

(32) 218 02 00

 

 

Kotłownia Grażyński (awarie ciepłownicze)

Kotłownia Grażyński FAX

(32) 226 21 36

(32) 607 59 96

 

 

Rejon Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji
(awarie wodociągowo-kanalizacyjne)

(32) 226 21 05

 

 

Oczyszczalnia Ścieków 

(32) 323 81 53

 

605 035 039

Informacje ważne

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Gniotek

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - lewa strona


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - prawa strona

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC SIERPNIA, WRZESIEŃ i PAŹDZIERNIK Bujaków

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - SIERPIEŃ - WRZESIEŃ Paniowy, Borowa Wieś


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC LIPCA ORAZ SIERPIEŃ - MOKRE, ŚMIŁOWICE, GOJ

 

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.08.2019 R.

 

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W LIPCU I SIERPNIU - CENTRUM

 

URUCHOMIONO INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA ZAPRASZAMY

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU I LIPCU - CENTRUM

 

DEMONTAŻ CIEPŁOMIERZY W ZWIĄZKU Z ICH LEGALIZACJĄ


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU - REGIELOWIEC

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W MAJU I CZERWCU - KAŁUŻE, WYMYŚLANKA

 

W MAJU ROZPOCZĘTO LEGALIZACYJNĄ WYMIANĘ WODOMIERZY NA RECIE


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY NA TERENIE MIASTA MIKOŁÓW


UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA Z DNIA 18.12.2018 W SPRAWIE DOPŁAT DO 1 M3 WODY I 1 M3 ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

 

NOWY REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW - OBOWIĄZUJE OD 07.11.2018 R.

 

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 23.05.2018 r. do 22.05.2021 r. na terenie Gminy Mikołów

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności