Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego

Likwidacja osadnika

Schemat procedury likwidacji osadnika bezodpływowego na nieczystości ciekłe (szamba) dla nieruchomości zlokalizowanych tylko w granicach gminy Mikołów.

  1. KLIENT składa w ZIM Sp. z o.o. w formie pisemnej wniosek o wyrażenie zgody na likwidację osadnika. Klient nie jest zobligowany do złożenia wniosku na wzorze przygotowanym przez Spółkę.
    Do pobrania: wniosek o wyrażenie zgody na likwidację osadnika (zaznacz pkt 5).
  2. ZIM Sp. z o.o. weryfikuje stan istniejącego przyłącza kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki z budynku, którego wniosek dotyczy i na którym zlokalizowany jest przedmiotowy osadnik.
  3. ZIM Sp. z o.o. po zweryfikowaniu stanu przyłącza kanalizacyjnego, przygotowuje odpowiedź na złożony wniosek.
  4. KLIENT na podstawie otrzymanej pisemnej zgody, wykonuje likwidacje osadnika we własnym zakresie i na własny koszt uzgadniając z ZIM Sp. z o.o. szczegóły techniczne oraz zakres niezbędnych prac w celu prawidłowego wykonania przełączenia.

WAŻNE!
Po zlikwidowaniu osadnika ścieków zakres eksploatacji przyłącza kanalizacyjnego odprowadzającego ścieki z budynku, którego wniosek dotyczy przez ZIM Sp. z o.o. pozostanie bez zmian.

Wnioski można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub wysyłając pocztą na adres: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., przy ulicy Kolejowej 4, 43-190 Mikołów.

Kategoria: Likwidacja osadnika [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-10-05 Wniosek o wyrażenie zgody na likwidację osadnika (zaznacz punkt numer 5)
ilość pobrań: 223
Wniosek o wyrażenie zgody na likwidację osadnika (zaznacz punkt numer 5) 133,42KB zobacz
do góry