Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego

Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników pełni Burmistrz Mikołowa.

Rada Nadzorcza

  • Władysław Spyrka - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Halina Głośna - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  • Mateusz Handel - członek Rady Nadzorczej
  • Ewa Moćko - członek Rady Nadzorczej
  • Jarosław Zagórowski - członek Rady Nadzorczej
  • Piotr Zienc - członek Rady Nadzorczej

Zarząd

Marcin Stokłosa - Prezes Zarządu

Prokurenci

  • Michał Majnusz - Dyrektor ds. Technicznych
  • Izabela Chmura - Główny Księgowy
do góry