Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego

Druki do pobrania

Kategoria: Rozwiązanie umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-11-14 RODO Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych dla klientów
ilość pobrań: 69
RODO Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych dla klientów 74,27KB zobacz
pdf 2022-12-05 Protokół zdawczo-odbiorczy
ilość pobrań: 631
Protokół zdawczo-odbiorczy 173,94KB zobacz
pdf 2023-12-15 Rozwiązanie umowy o dostawę wody i odprowadzania ścieków
ilość pobrań: 418
Rozwiązanie umowy o dostawę wody i odprowadzania ścieków 217,44KB zobacz
Kategoria: Zawarcie umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-11-14 RODO Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych dla klientów
ilość pobrań: 200
RODO Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych dla klientów 74,27KB zobacz
pdf 2023-10-13 Wniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków
ilość pobrań: 804
Wniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków 85,18KB zobacz
pdf 2022-12-05 Protokół zdawczo-odbiorczy
ilość pobrań: 631
Protokół zdawczo-odbiorczy 173,94KB zobacz
pdf 2023-05-25 Wzór umowy na dostawę wody i odbiór ścieków obowiązuje od 01.06.2023 (wypełnia tylko pracownik ZIM Sp. z o.o.)
ilość pobrań: 413
Wzór umowy na dostawę wody i odbiór ścieków obowiązuje od 01.06.2023 (wypełnia tylko pracownik ZIM Sp. z o.o.) 383,25KB zobacz
Kategoria: Taryfa za wodę i ścieki [3]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-05-24 Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 01.06.2023 do 31.05.2026
ilość pobrań: 359
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 01.06.2023 do 31.05.2026 566,91KB zobacz
pdf 2022-10-05 Taryfa za wodę i ścieki na okres od 18-02-2020 do 17-02-2023
ilość pobrań: 372
Taryfa za wodę i ścieki na okres od 18-02-2020 do 17-02-2023 4,61MB zobacz
pdf 2022-10-05 Uchwała w sprawie dopłaty Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2022r
ilość pobrań: 241
Uchwała w sprawie dopłaty Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2022r 255,39KB zobacz
Kategoria: Rozdział opomiarowania wody w budynku [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-10-05 Wniosek o wydanie warunków technicznych rozdziału opomiarowania zużycia wody (zaznacz pkt 3)
ilość pobrań: 172
Wniosek o wydanie warunków technicznych rozdziału opomiarowania zużycia wody (zaznacz pkt 3) 133,42KB zobacz
pdf 2023-10-13 Wniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków
ilość pobrań: 804
Wniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków 85,18KB zobacz
pdf 2023-03-10 Zgłoszenie rozpoczęcia budowy i odbioru
ilość pobrań: 566
Zgłoszenie rozpoczęcia budowy i odbioru 394,77KB zobacz
pdf 2022-10-05 Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej (zaznacz punkt numer 6)
ilość pobrań: 511
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej (zaznacz punkt numer 6) 133,42KB zobacz
Kategoria: Likwidacja osadnika [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-10-05 Wniosek o wyrażenie zgody na likwidację osadnika (zaznacz punkt numer 5)
ilość pobrań: 223
Wniosek o wyrażenie zgody na likwidację osadnika (zaznacz punkt numer 5) 133,42KB zobacz
Kategoria: Wodomierz ogrodowy [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-03-02 Parametry techniczne wodomierza do celów ogrodowych, nakładki radiowej oraz modułu radiowego.pdf
ilość pobrań: 302
Parametry techniczne wodomierza do celów ogrodowych, nakładki radiowej oraz modułu radiowego.pdf 510,6KB zobacz
pdf 2022-10-05 Przykładowe szkice rzutu budynku z lokalizacją wodomierza głównego i ogrodowego.
ilość pobrań: 391
Przykładowe szkice rzutu budynku z lokalizacją wodomierza głównego i ogrodowego. 396,91KB zobacz
pdf 2022-10-05 Wniosek o wydanie warunków technicznych dodatkowego opomiarowania wody do celów ogrodowych (zaznacz punkt numer 4)
ilość pobrań: 399
Wniosek o wydanie warunków technicznych dodatkowego opomiarowania wody do celów ogrodowych (zaznacz punkt numer 4) 133,42KB zobacz
pdf 2023-03-10 Zgłoszenie rozpoczęcia budowy i odbioru
ilość pobrań: 566
Zgłoszenie rozpoczęcia budowy i odbioru 394,77KB zobacz
Kategoria: Mikołowska Kranówka [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-09-27 Gazeta Mikołowska - wywiad na stronie 11
ilość pobrań: 836
Gazeta Mikołowska - wywiad na stronie 11 21,49MB zobacz
Kategoria: Odpłatne nabywanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie obowiązujące od dnia 16.01.2018r. [11]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-05-22 Regulamin odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, który obowiązuje od dnia 16.01.2018r.
ilość pobrań: 482
Regulamin odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, który obowiązuje od dnia 16.01.2018r. 413,26KB zobacz
pdf 2023-03-13 Wzór umowy inwestycyjnej - załącznik nr 1 do Regulaminu (wypełnia tylko pracownik ZIM Sp. z o.o.)
ilość pobrań: 353
Wzór umowy inwestycyjnej - załącznik nr 1 do Regulaminu (wypełnia tylko pracownik ZIM Sp. z o.o.) 605,14KB zobacz
pdf 2023-03-13 Wzór umowy sprzedaży - załącznik nr 2 do Regulaminu (wypełnia tylko pracownik ZIM Sp. z o.o.)
ilość pobrań: 162
Wzór umowy sprzedaży - załącznik nr 2 do Regulaminu (wypełnia tylko pracownik ZIM Sp. z o.o.) 703,35KB zobacz
pdf 2022-11-08 Wniosek o zawarcie umowy inwestycyjnej - załącznik nr 3 do Regulaminu
ilość pobrań: 294
Wniosek o zawarcie umowy inwestycyjnej - załącznik nr 3 do Regulaminu 491,49KB zobacz
pdf 2022-11-08 Zasady wyceny urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych - załącznik nr 4 do Regulaminu
ilość pobrań: 309
Zasady wyceny urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych - załącznik nr 4 do Regulaminu 829,96KB zobacz
pdf 2022-11-08 Minimalne szczegółowe wymagania materiałowe - załącznik nr 5 do Regulaminu
ilość pobrań: 202
Minimalne szczegółowe wymagania materiałowe - załącznik nr 5 do Regulaminu 593,01KB zobacz
pdf 2022-11-08 Protokół odbioru - załącznik nr 6 do Regulaminu
ilość pobrań: 132
Protokół odbioru - załącznik nr 6 do Regulaminu 387,54KB zobacz
pdf 2022-11-08 Protokół wad i usterek - załącznik nr 6.1 do Regulaminu
ilość pobrań: 112
Protokół wad i usterek - załącznik nr 6.1 do Regulaminu 452,98KB zobacz
pdf 2023-03-13 Wzór umowy sprzedaży urządzeń wybudowanych przed wejściem w życie regulaminu. - załącznik nr 7 do Regulaminu.
ilość pobrań: 141
Wzór umowy sprzedaży urządzeń wybudowanych przed wejściem w życie regulaminu. - załącznik nr 7 do Regulaminu. 696,12KB zobacz
pdf 2022-11-08 Wniosek o wykup urządzeń - załącznik nr 8 do Regulaminu
ilość pobrań: 260
Wniosek o wykup urządzeń - załącznik nr 8 do Regulaminu 514,39KB zobacz
pdf 2022-11-08 Oświadczenie zgodne z Regulaminem odpłatnego nabywania urządzeń.pdf
ilość pobrań: 161
Oświadczenie zgodne z Regulaminem odpłatnego nabywania urządzeń.pdf 116,78KB zobacz
Kategoria: Odpłatne nabywanie urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie obowiązujące od dnia 17.11.2015r. do dnia 15.01.2018r. [9]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-11-08 Regulamin odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, który obowiązywał od dnia 17.11.2015r. do dnia 15.01.2018r.
ilość pobrań: 135
Regulamin odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, który obowiązywał od dnia 17.11.2015r. do dnia 15.01.2018r. 724,91KB zobacz
pdf 2023-03-13 Wzór umowy inwestycyjnej - załącznik nr 1 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r. (wypełnia tylko pracownik ZIM Sp. z o.o.)
ilość pobrań: 131
Wzór umowy inwestycyjnej - załącznik nr 1 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r. (wypełnia tylko pracownik ZIM Sp. z o.o.) 586,69KB zobacz
pdf 2022-11-08 Wzór umowy sprzedaży - załącznik nr 2 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r. (wypełnia tylko pracownik ZIM Sp. z o.o.)
ilość pobrań: 91
Wzór umowy sprzedaży - załącznik nr 2 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r. (wypełnia tylko pracownik ZIM Sp. z o.o.) 759,38KB zobacz
pdf 2022-11-08 Wniosek o zawarcie umowy inwestycyjnej - załącznik nr 3 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r.
ilość pobrań: 101
Wniosek o zawarcie umowy inwestycyjnej - załącznik nr 3 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r. 551,02KB zobacz
pdf 2022-11-08 Zasady wyceny urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych - załącznik nr 4 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r.
ilość pobrań: 100
Zasady wyceny urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych - załącznik nr 4 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r. 881,04KB zobacz
pdf 2022-11-08 Szczegółowe wymagania materiałowe - załącznik nr 5 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r.
ilość pobrań: 178
Szczegółowe wymagania materiałowe - załącznik nr 5 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r. 850,28KB zobacz
pdf 2022-11-08 Protokół odbioru - załącznik nr 6 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r.
ilość pobrań: 88
Protokół odbioru - załącznik nr 6 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r. 388,97KB zobacz
pdf 2022-11-08 Protokół wad i usterek - załącznik nr 6.1 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r.
ilość pobrań: 101
Protokół wad i usterek - załącznik nr 6.1 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r. 453,49KB zobacz
pdf 2022-11-08 Wzór umowy sprzedaży urządzeń wybudowanych przed wejściem w życie regulaminu. - załącznik nr 7 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r.
ilość pobrań: 93
Wzór umowy sprzedaży urządzeń wybudowanych przed wejściem w życie regulaminu. - załącznik nr 7 do Regulaminu z dnia 17.11.2015r. 692,09KB zobacz
Kategoria: Procedura budowy przyłączy wod-kan [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-10-05 Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej (zaznacz punkt numer 6)
ilość pobrań: 511
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej (zaznacz punkt numer 6) 133,42KB zobacz
pdf 2022-10-05 Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan (zaznacz punkt numer 2)
ilość pobrań: 832
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan (zaznacz punkt numer 2) 133,42KB zobacz
pdf 2023-10-13 Wniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków
ilość pobrań: 804
Wniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków 85,18KB zobacz
pdf 2023-03-10 Zgłoszenie rozpoczęcia budowy i odbioru
ilość pobrań: 566
Zgłoszenie rozpoczęcia budowy i odbioru 394,77KB zobacz
Kategoria: Procedura rozbudowy sieci wod-kan [6]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-10-05 Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej (zaznacz punkt numer 6)
ilość pobrań: 511
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej (zaznacz punkt numer 6) 133,42KB zobacz
pdf 2022-10-05 Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan (zaznacz punkt numer 2)
ilość pobrań: 832
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan (zaznacz punkt numer 2) 133,42KB zobacz
pdf 2022-11-08 Wniosek o zawarcie umowy inwestycyjnej - załącznik nr 3 do Regulaminu
ilość pobrań: 294
Wniosek o zawarcie umowy inwestycyjnej - załącznik nr 3 do Regulaminu 491,49KB zobacz
pdf 2023-10-13 Wniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków
ilość pobrań: 804
Wniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków 85,18KB zobacz
pdf 2023-03-13 Wzór umowy inwestycyjnej - załącznik nr 1 do Regulaminu (wypełnia tylko pracownik ZIM Sp. z o.o.)
ilość pobrań: 353
Wzór umowy inwestycyjnej - załącznik nr 1 do Regulaminu (wypełnia tylko pracownik ZIM Sp. z o.o.) 605,14KB zobacz
pdf 2023-03-10 Zgłoszenie rozpoczęcia budowy i odbioru
ilość pobrań: 566
Zgłoszenie rozpoczęcia budowy i odbioru 394,77KB zobacz
Kategoria: Regulamin dostaw wody i odprowadzania ścieków [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-10-05 Uchwała nr XLVII/448/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Mikołów
ilość pobrań: 273
Uchwała nr XLVII/448/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 26 października 2021 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Mikołów 284,99KB zobacz
Kategoria: GPW [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2023-02-16 GPW
ilość pobrań: 1197
GPW 185,9KB zobacz
do góry