Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego

Zgłoś awarię

Zgłoś awarię

+48 32 226 21 05 - Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne
+48 32 226 21 36 - Pogotowie ciepłownicze

ZIM Sp. z o.o. przyjmuje zgłoszenia dotyczące awarii:

  • wodociągowych występujących na sieciach oraz przyłączach do budynków na odcinku aż do wodomierza głównego np. ujawniony wyciek w terenie, wyciek przy wodomierzu głównym, naruszona plomba, pogorszona jakość wody,
  • kanalizacyjnych występujących na sieciach oraz przyłączach sanitarnych, ogólnospławnych lub deszczowych np. wystąpienie zatorów i awarii kanalizacji, wystąpienie zapadlisk, uszkodzenie pokrywy studni kanalizacyjnej,
  • ciepłowniczych występujących na sieciach oraz przyłączach do budynków na odcinku do ciepłomierza np. wystąpienie braków w dostawie C.O. oraz C.W.U, wycieki na ciepłomierzu i przed ciepłomierzem.

ZIM Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że przyjmuje zgłoszenia o awariach jedynie z obszaru swojego działania, tj. gminy miasta Mikołów.

do góry