Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
 • Tłumacz języka migowego

Rozdział opomiarowania wody w budynku

Schemat procedury wykonania rozdziału opomiarowania zużycia wody dla nieruchomości zlokalizowanych tylko w granicach gminy Mikołów.

 1. KLIENT składa w ZIM Sp. z o.o. w formie pisemnej wniosek o określenie warunków technicznych rozdziału opomiarowania zużycia wody. Klient nie jest zobligowany do złożenia wniosku na wzorze przygotowanym przez Spółkę.
  Do pobrania: wniosek o wydanie warunków technicznych rozdziału opomiarowania zużycia wody (zaznacz pkt 3).
 2. ZIM Sp. z o.o. weryfikuje czy uregulowane są opłaty za wodę i ścieki dla nieruchomości podanej we wniosku.
  W sytuacji braku uregulowania zaległych opłat za dostawę wody, ZIM Sp. z o.o. nie wyrazi zgody na zabudowę odrębnego wodomierza w budynku. Po uiszczeniu zaległych opłat można ponownie złożyć wniosek o określenie warunków technicznych rozdziału opomiarowania zużycia wody.
 3. ZIM Sp. z o.o. po pozytywnym zweryfikowaniu wyraża zgodę na zabudowę odrębnego wodomierza w budynku według określonych warunków technicznych.
 4. KLIENT na podstawie otrzymanych warunków technicznych zleca we własnym zakresie opracowanie projektu rozdziału opomiarowania.
 5. KLIENT składa wraz z wnioskiem o uzgodnienie min. 2 egz. projektu. Do projektu należy dołączyć zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie rozdziału opomiarowania lub, w przypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem, dokument potwierdzający prawo własności do przedmiotowej nieruchomości.
  Do pobrania: wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej (zaznacz pkt 6).
 6. ZIM Sp. z o.o. weryfikuje złożony projekt.
 7. ZIM Sp. z o.o. jeśli projekt jest kompletny i wykonany zgodnie z otrzymanymi warunkami, uzgadnia go pozytywnie.
 8. KLIENT po pozytywnym uzgodnieniu projektu może przystąpić do wykonania we własnym zakresie rozdziału opomiarowania.
 9. KLIENT na 7 dni przed przystąpieniem do robót budowlanych składa w ZIM Sp. z o.o pisemne zgłoszenie rozpoczęcia budowy i odbioru rozdziału opomiarowania.
  Do pobrania: zgłoszenie rozpoczęcie budowy i odbioru.
 10. ZIM Sp. z o.o. na podstawie zgłoszenia i uzgodnionego projektu dokonuje nadzoru branżowego i odbioru technicznego rozdziału opomiarowania.
 11. ZIM Sp. z o.o. kontaktuje się z Klientem w celu podpisania protokołu odbioru końcowego rozdziału opomiarowania.
 12. KLIENT w chwili podpisania protokołu odbioru końcowego składa wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.
  Do pobrania: wniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
 13. ZIM Sp. z o.o. sporządza w 2 egz. umowę na dostawę wody i/lub odbiór ścieków. 
 14. ZIM Sp. z o.o. kontaktuje się z Klientem w celu podpisania umowy.
 15. Zawarcie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków pomiędzy Klientem a Spółką nastąpi na podstawie podpisanej przez obie Strony umowy.

Wnioski można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub wysyłając pocztą na adres: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., przy ulicy Kolejowej 4, 43-190 Mikołów.

Kategoria: Rozdział opomiarowania wody w budynku [4]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-10-05 Wniosek o wydanie warunków technicznych rozdziału opomiarowania zużycia wody (zaznacz pkt 3)
ilość pobrań: 153
Wniosek o wydanie warunków technicznych rozdziału opomiarowania zużycia wody (zaznacz pkt 3) 133,42KB zobacz
pdf 2023-10-13 Wniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków
ilość pobrań: 772
Wniosek o zawarcie umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków 85,18KB zobacz
pdf 2023-03-10 Zgłoszenie rozpoczęcia budowy i odbioru
ilość pobrań: 522
Zgłoszenie rozpoczęcia budowy i odbioru 394,77KB zobacz
pdf 2022-10-05 Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej (zaznacz punkt numer 6)
ilość pobrań: 481
Wniosek o uzgodnienie dokumentacji technicznej (zaznacz punkt numer 6) 133,42KB zobacz
do góry