Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego

Ekologia i edukacja

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. to nowoczesne przedsiębiorstwo nastawione na aktywny udział w proekologiczne przedsięwzięcia, które uwzględniają interesy społeczne, aspekty środowiskowe, czy relacje z różnymi grupami interesariuszy. Zależy nam na kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego, ale też na budowaniu relacji z otoczeniem firmy oraz informowaniu o działaniach na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego.

Główne obszary naszych działań ekologicznych to promowanie picia wody z kranu tzw. Mikołowska Kranówka oraz uświadamianie mieszkańców, że “toaleta to nie śmietnik”. Bardzo zachęcamy mieszkańców do oszczędzania zasobów naturalnych jakim jest woda i energia. W związku z tym podajemy szereg inspiracji i wskazówek jak mądrze oszczędzać wodę i ciepło we własnym zakresie. Zachęcamy mieszkańców do zbierania deszczówki co jest jednym ze skutecznych sposobów oszczędzania wody.

Jesteśmy świadomi jak istotna jest edukacja w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, dlatego jesteśmy otwarci na współpracę z mieszkańcami i innymi jednostkami organizacyjnymi w celu dbania o naszą planetę. Zależy nam na edukowaniu i kształtowania postawy proekologicznej wśród mieszkańców Mikołowa.

Dbaj o środowisko naturalne zarówno w zakresie indywidualnym jak i również powszechnym. Proekologiczna postawa przynosi korzyści mieszkańcom, jak również naszemu środowisku naturalnemu. Wdrażając dobre nawyki nic nie tracisz, wręcz możesz tylko zyskać.

Zachęcamy do praktykowania poniższych działań proekologicznych. Wspólnie jesteśmy w stanie zmobilizować się i realnie odwrócić skutki zmian klimatu.

do góry