Przyjmowanie interesantów

Dział zbytu (podpisywanie i aktualizacja umów, wystawianie faktur) czynny jest w dniach: Poniedziałek 7.00-16.00, wtorek-czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00-14.00

 

Dział księgowości (sprawdzanie stanu zadłużenia, rozłożenie zadłużenia na raty) pokój 103 czynny jest w dniach: Poniedziałek 7.00-16.00, wtorek-czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00-14.00

 

Dział Sieci Wod.-Kan. -uzgodnienia branżowe pokój 118 czynny jest w dniach: Poniedziałek 7.00-16.00, wtorek-czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00-14.00

 

Dział Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji (awarie wodociągowe i kanalizacyjne, odbiory, podanie stanu licznika) pokój 119 i 121 czynny jest w dniach: Poniedziałek 7.00-16.00, wtorek-czwartek 7.00-15.00, piątek 7.00-14.00


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności