Podlewaj ogród taniej

Warunkiem uzyskania zgody na podlicznik do odliczania wody bezpowrotnie zużytej jest posiadanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

Następnie należy w siedzibie tutejszego zakładu złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych dodatkowego opomiarowania wody do celów ogrodowych, do którego należy dołączyć czytelny rysunek rzutu przyziemia budynku z zaznaczoną lokalizacją dodatkowego wodomierza, usytuowanego wewnątrz budynku, bezpośrednio przed wyjściem przewodu wodociągowego na zewnątrz budynku oraz zaznaczonym przewodem wodociągowym wychodzącym na ogród.

Warunki techniczne dotyczące wodomierza do celów ogrodowych:

 

  • zastosować wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny, DN 15 zakupiony na własny koszt z aktualną legalizacją, przystosowany do montażu nakładki radiowej umożliwiającej włączenie punktu pomiarowego do systemu radiowego odczytu w ZIM Sp. z o.o.,
  • węzeł wodomierzowy należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10720.

 

Wszystkie prace instalacyjne, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą i obowiązkową legalizacją wodomierza (co 5 lat) wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt.

Przedmiotowy wodomierz nie podlega eksploatacji ZIM Sp. z o.o.

Zabudowany zestaw wodomierzowy należy zgłosić go do odbioru technicznego na Rejonie Eksploatacji Sieci Wod.-Kan. tut. zakładu, tel. 32 218 05 69, 32 226 21 05 celem zaplombowania wodomierza oraz sporządzenia protokołu odbioru. 

Woda pobierana za wodomierzem – podlicznikiem może być przeznaczona tylko  do podlewania.

Podlewaj ogród taniej

Warunkiem uzyskania zgody na podlicznik do odliczania wody bezpowrotnie zużytej jest posiadanie umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.

Następnie należy w siedzibie tutejszego zakładu złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych dodatkowego opomiarowania wody do celów ogrodowych, do którego należy dołączyć czytelny rysunek rzutu przyziemia budynku z zaznaczoną lokalizacją dodatkowego wodomierza, usytuowanego wewnątrz budynku, bezpośrednio przed wyjściem przewodu wodociągowego na zewnątrz budynku oraz zaznaczonym przewodem wodociągowym wychodzącym na ogród. 

Warunki techniczne dotyczące wodomierza do celów ogrodowych:

·         zastosować wodomierz jednostrumieniowy, suchobieżny, DN 15 zakupiony na własny koszt z aktualną legalizacją, przystosowany do montażu nakładki radiowej umożliwiającej włączenie punktu pomiarowego do systemu radiowego odczytu w ZIM Sp. z o.o., 

·         węzeł wodomierzowy należy wykonać zgodnie z normą PN-B-10720.

Wszystkie prace instalacyjne, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą i obowiązkową legalizacją wodomierza (co 5 lat) wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt.

Przedmiotowy wodomierz nie podlega eksploatacji ZIM Sp. z o.o.

Zabudowany zestaw wodomierzowy należy zgłosić go do odbioru technicznego na Rejonie Eksploatacji Sieci Wod.-Kan. tut. zakładu, tel. 32 218 05 69, 32 226 21 05 celem zaplombowania wodomierza oraz sporządzenia protokołu odbioru. 

Woda pobierana za wodomierzem – podlicznikiem może być przeznaczona tylko  do podlewania.


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności