AWARIE I PRZERWY W DOSTAWIE CIEPŁA

ZABARWIENIE WODY SIECIOWEJ

W dniu 23.03.2017 r. nastąpi zabarwienie wody sieciowej na kolor zielony.

W celu zlokalizowania awarii sieci ciepłowniczej w dniu 23.03.2017 r. nastąpi zabarwienie wody sieciowej na kolor zielony. W wypadku stwierdzenia obecności barwnika w instalacji wewnętrznej, prosimy o kontakt z tutejszym zakładem. Barwnik nie jest niebezpieczny dla zdrowia.

Telefon kontaktowy : (32) 226 21 36

 
 

 

autor: MICHAŁ ADAMIK
2017-03-22

 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności