Wyniki badań wody

Wybierz ulicęHarmonogram badań wody

                Zgodnie z §5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) próbki do badań w 2017r.  pobierane są zgodnie, z zatwierdzonym przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tychach, harmonogramem w następujących terminach:

·      Woda dostarczana z GPW Katowice:

* punkt monitoringowy: nr 1) ul. Kolejowa 4

* miesiące poboru próbek:

- monitoring kontrolny: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, listopad

- monitoring przeglądowy: czerwiec, grudzień

·      Woda dostarczana z GPW Katowice:

* punkt monitoringowy: nr 2) ul. Grażyńskiego 2

* miesiące poboru próbek:

- monitoring kontrolny: luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, listopad

- monitoring przeglądowy: czerwiec

·      Woda dostarczana z ujęcia Śmiłowice:

* punkt monitoringowy - ujęcie wody.

* miesiące poboru próbek:

- monitoring kontrolny: luty, maj, sierpień i listopad

- monitoring przeglądowy: czerwiec

·      Woda dostarczana z ujęcia Bujaków:

* punkt monitoringowy - ujęcie wody.

* miesiące poboru próbek:

- monitoring kontrolny: luty, maj, sierpień i listopad

- monitoring przeglądowy: czerwiec

 

Ponadto poza powyższymi terminami Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tychach  przeprowadza dodatkowe badania kontrolne niezależne od zatwierdzonego harmonogramu.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001989


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności