Wyniki badań wody

Wybierz ulicęHarmonogram badań wody

                Zgodnie z §5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989) próbki do badań w 2017r.  pobierane są zgodnie, z zatwierdzonym przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tychach, harmonogramem w następujących terminach:

Harmonogram pobierania próbek wody oraz wykaz stałych punktów czerpalnych do pobierania próbek wody w roku 2019r:

· Woda dostarczana z GPW Katowice:

> punkt monitoringowy: nr 1) ul. Kolejowa 4

> termin poboru próbek:

- parametry grupy A:  7 stycznia, 4 luty, 4 marzec, 15 kwiecień, 13 maj, 10 czerwiec, 8 lipiec, 5 sierpień, 16 wrzesień, 14 październik, 12 listopad, 9 grudzień;

- parametry grupy B: 10 czerwiec i 9 grudzień

> punkt monitoringowy: nr 2) ul. Grażyńskiego 2

> termin poboru próbek:

- parametry grupy A:  7 stycznia, 4 luty, 4 marzec, 15 kwiecień, 13 maj, 10 czerwiec, 8 lipiec, 5 sierpień, 16 wrzesień, 14 październik, 12 listopad, 9 grudzień;

- parametry grupy B: 10 czerwiec

· Woda dostarczana z ujęcia Śmiłowice:

> punkt monitoringowy - ujęcie wody.

> termin poboru próbek:

- parametry grupy A: 7 i 21 styczeń, 4 i 18 luty, 4 i 18 marzec, 1, 15 i 29 kwiecień, 13 i 27 maj, 10 i 24 czerwiec, 8 i 22 lipiec, 5 i 19 sierpień, 2, 16 i 30 wrzesień, 14 i 28 październik, 12 i 25 listopad, 9 i 20 grudzień

- parametry grupy B: 10 czerwiec

· Dodatkowe punkty monitoringowe:

> hydranty – ul. Przelotowa 70, ul. Piaskowa 221 i ul. Marzankowice 8

> termin poboru próbek:

- parametry grupy A: 7 i 21 styczeń, 4 i 18 luty, 4 i 18 marzec, 1, 15 i 29 kwiecień, 13 i 27 maj, 10 i 24 czerwiec, 8 i 22 lipiec, 5 i 19 sierpień, 2, 16 i 30 wrzesień, 14 i 28 październik, 12 i 25 listopad, 9 i 20 grudzień

Ponadto poza powyższymi terminami Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tychach  przeprowadza dodatkowe badania kontrolne niezależne od zatwierdzonego harmonogramu.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002294


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności