Przetargi ZIM ARCHIWUM 2016

7/RB/2016 ZAPROJEKTOWANIE ORAZ BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ I SIECI WODOCIĄGOWEJ, WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 11.10.2016r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15


15/D/2016 DOSTAWA WĘGLA ENERGETYCZNEGO

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 10.10.2016r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15


3/S/2016 SPRZEDAŻ PRASY, SITOPIASKOWNIKÓW, STACJI ZLEWNEJ

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 30.09.2016r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15


18/U/2016 USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 27.09.2016r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15


17/U/2016 PRZEBUDOWA/ REMONT PRZEWODÓW KOMINOWYCH

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 26.09.2016r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15


14/D/2016 ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 19.09.2016r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT o godz. 10:15
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności