Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
 • Tłumacz języka migowego

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie informujemy, że od 1 kwietnia 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017, poz. 1824 t.j.). Dotyczą one m. in. języka migowego oraz technik wspierania osób głuchych i głuchoniewidomych. Ustawa reguluje sposób komunikowania się osób głuchych i głuchoniewidomych z administracją.

Zgodnie z zapisami powyższej ustawy osoba głucha lub głuchoniewidoma ma prawo do pośrednictwa tłumacza w kontakcie z urzędem lub instytucją.

Usługa pośrednictwa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ponadto osoby uprawnione mają prawo do skorzystania w kontaktach ze Spółką z pomocy osoby przybranej, czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę głuchą lub głuchoniewidomą w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w ZIM Sp. z o.o. z pomocą tłumacza języka migowego - w oparciu o zapisy ww. ustawy - zobowiązane są do zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem oraz dokonania zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty.

KROK 1: Wybrać preferowany przez siebie sposób komunikacji

Osoba zainteresowana załatwieniem sprawy urzędowej i chcąca skorzystać z osobistej pomocy tłumacza może wybrać jedną z form kontaktu i dokonać zgłoszenia w celu rezerwacji wizyty:

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,
 • propozycję terminu,
 • krótkie określenie sprawy,
 • kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania (adres e-mail, numer telefonu),
 • określenie potrzeby zapewnienie usługi tłumacza, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się / obecności osoby przybranej,
 • wskazać inne specjalne potrzeby.

W zgłoszeniu należy podać metodą komunikowania się: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM) albo sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

KROK 2: Po wyborze formy kontaktu wyślij zgłoszenie

Zgłoszenia przesłane faksem lub pocztą elektroniczną w dni wolne lub poza godzinami pracy Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie będą rejestrowane i potwierdzane, w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru maila lub faksu.

Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza. O miejscu i terminie osobistego spotkania z tłumaczem Spółka poinformuje na adres mail lub numer telefonu podany przez osobę zainteresowaną w zgłoszeniu, poprzez komunikat SMS.

KROK 3 Przyjdź w umówione miejsce o umówionej porze

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Transkrypcja PJM

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Siedziba Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie mieści się w budynku przy ul. Kolejowej 4 w Mikołowie. Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne i boczne. Główne wejście jest zlokalizowane naprzeciwko bramy wjazdowej przy ul. Kolejowej. Główne wejście jest ogólnodostępne, jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Boczne wejście znajduje się 20 metrów w lewo od głównego wejścia. Wejście boczne nie jest ogólnodostępne i nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Parking znajduje się na dziedzińcu siedziby Spółki. Przed budynkiem na prawo od wejścia głównego jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio od tego miejsca parkingowego do wejścia prowadzi trasa wolna od przeszkód. Główne wejście jest wyposażone w niewielki podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Na parterze placówki mieszczą się:

 • Biuro Obsługa Klienta,
 • Dział Zbytu,
 • Toaleta ogólnodostępna,
 • Audytor wewnętrzny,
 • Informatyk.

Na I piętrze placówki mieszczą się:

 • Główna Księgowa,
 • Dział Księgowości,
 • Toaleta,
 • Sekretariat,
 • Prezes Zarządu,
 • Pełnomocnik Zarządu ds. Rozwoju,
 • Dział Kadr i Płac,
 • Specjalista ds. Pozyskiwania i Rozliczenia Funduszy Zewnętrznych,
 • Specjalista ds. ekorozwoju,
 • Specjalista ds. Zamówień Publicznych,
 • Sala Konferencyjna,
 • Dział Inwestycji,
 • Dział Eksploatacji Sieci Wod-kan,
 • Dział Sieci Wod-Kan.

Pomieszczenia z I piętra nie są ogólnodostępne a wszelkie sprawy dla naszych interesantów obsługiwane są na parterze w Biurze Obsługi Klienta.

W innych obiektach ZIM Sp. z o.o. w Mikołowie zlokalizowana są:

 • Oczyszczalnia Ścieków “Centrum” przy ul. Dzieńdziela 50,
 • Dział Ciepłownictwa przy ul. Grażyńskiego 17.

Oczyszczalnia Ścieków “Centrum” i Dział Ciepłownictwa nie są ogólnodostępne.

Transkrypcja PJM

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
docx 2022-10-04 Informacje dla osób z niepełnosprawnościami - plik łatwy do odczytania (ETR)
ilość pobrań: 57
Informacje dla osób z niepełnosprawnościami - plik łatwy do odczytania (ETR) 1,19MB -
do góry