Przetargi ZIM 2021

20/RB/2021 ROZBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ WYSOKOPARAMETROWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZEM DO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. MŁYŃSKIEJ W MIKOŁOWIE

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 19.10.2021r. DO GODZINY 9:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 19.10.2021r. o godz. 9:15


21/RB/2021 BUDOWA ŚCIANY OPOROWEJ PRZY BUDYNKU ROZDZIELNI SN NA TERENIE KOTŁOWNI PRZY UL. GRAŻYŃSKIEGO

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 12.10.2021r. DO GODZINY 9:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 12.10.2021r. o godz. 9:15


19/RB/2021 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W ULICY 3 MAJA

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 10.09.2021r. DO GODZINY 9:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 10.09.2021r. o godz. 9:15


18/RB/2021 WYMIANA ODCINKÓW I USUWANIE AWARII SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH NA TERENIE DZIAŁANIA ZIM SP. Z O.O. W MIKOŁOWIE

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 8.09.2021r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 8.09.2021r. o godz. 10:15


16/RB/2021 BUDOWA ŚCIANY OPOROWEJ PRZY BUDYNKU ROZDZIELNI SN NA TERENIE KOTŁOWNI PRZY UL. GRAŻYŃSKIEGO 17 W MIKOŁOWIE

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 7.09.2021r. DO GODZINY 9:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 7.09.2021r. o godz. 9:15


6/U/2021 REMONT KOTŁOWNI PRZY UL. GRAŻYŃSKIEGO W ZAKRESIE OGRANICZENIA MOCY KOTŁÓW

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 13.08.2021r. DO GODZINY 9:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 13.08.2021r. o godz. 9:15
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności