Przetargi ZIM 2021

7/RB/2021 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 29.06.2021r. DO GODZINY 9:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 29.06.2021r. o godz. 9:15


5/D/2021 ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ WAGI SAMOCHODOWEJ

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 28.06.2021r. DO GODZINY 9:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 28.06.2021r. o godz. 9:15


6/D/2021 DOSTAWA WĘGLA ENERGETYCZNEGO 500 Mg

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 25.06.2021r. DO GODZINY 9:30

OTWARCIE OFERT W DNIU 25.06.2021r. o godz. 9:45


9/RB/2021 WYMIANA ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH O DUŻEJ AWARYJNOŚCI

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 22.06.2021r. DO GODZINY 10:30

OTWARCIE OFERT W DNIU 22.06.2021r. o godz. 10:45


8/RB/2021 PRZEBUDOWA WYLOTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 22.06.2021r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 22.06.2021r. o godz. 10:15


6/RB/2021 BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ PRZY UL. BRZOSKWINIOWEJ

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 22.06.2021r. DO GODZINY 9:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 22.06.2021r. o godz. 9:15
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności