Przetargi ZIM 2021

5/RB/2021 WYKONANIE NOWEGO WŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 01.06.2021r. DO GODZINY 10:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 01.06.2021r. o godz. 10:15


4/RB/2021 WYMIANA ODCINKÓW SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH O DUŻEJ AWARYJNOŚCI

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 01.06.2021r. DO GODZINY 9:30

OTWARCIE OFERT W DNIU 01.06.2021r. o godz. 9:45


4/U/2021 PROWADZENIE CAŁODOBOWEGO POGOTOWIA AWARYJNEGO SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 01.06.2021r. DO GODZINY 9:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 01.06.2021r. o godz. 9:15


3/RB/2021 PRZEBUDOWA WYLOTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 28.05.2021r. DO GODZINY 9:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 28.05.2021r. o godz. 9:15


4/D/2021 DOSTAWA, INSTALACJA I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 09.06.2021r. DO GODZINY 9:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 09.06.2021r. o godz. 9:15


3/U/2021 REMONT KOTŁOWNI PRZY UL. GRAŻYŃSKIEGO W ZAKRESIE OGRANICZENIA MOCY KOTŁÓW

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

SKŁADANIE OFERT DO DNIA 11.06.2021r. DO GODZINY 9:00

OTWARCIE OFERT W DNIU 11.06.2021r. o godz. 9:15
 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności