Aktualności

Internetowe Biuro Obsługi Klienta - IBOK

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie

informuje, iż z dniem 27.06.2019 r. zostało uruchomione Internetowe Biuro Obsługi Klienta (IBOK). Zapraszamy do rejestracji.

 

Wejdź do IBOK

Zarejestrowanie i zalogowanie do IBOK oznacza akceptację Regulaminu.

 

Czym jest IBOK?

Wygoda i skuteczność tak można najprościej podsumować istotę Internetowego Biura Obsługi Klienta.
Nasz system jest gotowy do obsługi  24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.

IBOK to rozwiązanie stworzone z myślą o wszystkich, którzy szukają nowoczesnych i bardziej skutecznych sposobów komunikacji – multimedialna strona będąca wirtualnym Biurem Obsługi Klienta. IBOK to pomysł na to jak nasza firma chce wyjść naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów i sprostać ich rosnącym wymaganiom. Mamy nadzieję, że nowy bezpłatny serwis zapewni naszym klientom poczucie komfortu w korzystaniu z usług, poprawi standardy obsługi i stanie się nieodzownym narzędziem do zdobywania informacji i kontaktowania się z nami. Ponadto system jest dedykowany osobom niepełnosprawnym w celu ułatwienia załatwiania bieżących spraw oraz eliminacji trudności z tym związanych.

Z nami zaoszczędzisz czas i pieniądze.

 

1. Konto internetowe w IBOK m.in. umożliwia:

 • sprawdzenie odczytu wodomierzy i ciepłomierzy oraz wgląd w ich historię,
 • podawanie odczytu wodomierzy oraz ciepłomierzy,
 • analizowanie danych i wykresów dotyczących zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz zużycia ciepła,
 • analizowanie danych dotyczących dokonanych płatności,
 • analizowanie danych dotyczących rozliczeń oraz salda konta,
 • przeglądanie wystawionych faktur z możliwością ich wydruku, w przypadku wyrażenia zgody na e-faktury,
 • wykonanie bezpośredniej płatności on-line za wystawione faktury,
 • szybkie otrzymywanie przekazywanych przez ZIM istotnych dla Użytkownika informacji np. o awariach,
 • Użytkownicy (Klienci korzystający z IBOK) którzy wyrazili zgodę na przesyłanie faktur VAT w formie elektronicznej będą otrzymywać powiadomienia SMS/e-mail o wystawionej fakturze,
 • Użytkownicy (Klienci korzystający z IBOK) którzy wyrazili odpowiednie zgody na usługę, mogą otrzymywać różne powiadomienia SMS/e-mail w związku z np. wystawionymi fakturami, których termin płatności upłynął lub o zbliżającym się terminie płatności faktury.
 • przekazywanie dyspozycji np. o zwrot nadpłaty,
 • przekazywanie reklamacji, uwag, wniosków poprzez formularz sprawy.

 

2. Korzyści z posiadania internetowego konta:

 • niższa stawka opłaty abonamentowej za dostarczanie wody i za odprowadzone ścieki – za akceptację faktur w formie elektronicznej,
 • szybki dostęp do informacji przez przeglądarkę internetową z każdego miejsca na świecie,
 • ułatwienie i usprawnienie wzajemnych kontaktów,
 • bezpłatny dostęp do konta,
 • indywidualne zabezpieczenie konta każdego użytkownika.

 

3. Jak zostać użytkownikiem systemu IBOK:

Możliwość korzystania z IBOK uzyskają wszyscy Klienci, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają aktualną umowę zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków lub sprzedaż ciepła,
 • zarejestrowali i zalogowali się do systemu poprzez wpisanie prawidłowego numeru Klienta i hasła.

 

4. Bezpieczeństwo korzystania z IBOK zależy również od Ciebie.

Zanim wpiszesz swój identyfikator:

 • upewnij się, że widzisz ikonkę z zamkniętą kłódką, która oznacza bezpieczne połączenie,
 • traktuj nieufnie e-maile, które nakłaniają Cię do podawania haseł.

 

5. Jak wejść do systemu IBOK:

 • wpisz login i hasło,

po pierwszym zalogowaniu możesz zmienić hasło w zakładce PODSUMOWANIE.

Informacje ważne

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Gniotek

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - lewa strona


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - PAŹDZIERNIK I LISTOPAD Kamionka - prawa strona

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC SIERPNIA, WRZESIEŃ i PAŹDZIERNIK Bujaków

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - SIERPIEŃ - WRZESIEŃ Paniowy, Borowa Wieś


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY - KONIEC LIPCA ORAZ SIERPIEŃ - MOKRE, ŚMIŁOWICE, GOJ

 

NOWA TARYFA DLA CIEPŁA OBOWIĄZUJĄCA OD 01.08.2019 R.

 

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W LIPCU I SIERPNIU - CENTRUM

 

URUCHOMIONO INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI KLIENTA ZAPRASZAMY

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU I LIPCU - CENTRUM

 

DEMONTAŻ CIEPŁOMIERZY W ZWIĄZKU Z ICH LEGALIZACJĄ


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W CZERWCU - REGIELOWIEC

 

LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY W MAJU I CZERWCU - KAŁUŻE, WYMYŚLANKA

 

W MAJU ROZPOCZĘTO LEGALIZACYJNĄ WYMIANĘ WODOMIERZY NA RECIE


LEGALIZACYJNA WYMIANA WODOMIERZY NA TERENIE MIASTA MIKOŁÓW


UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA Z DNIA 18.12.2018 W SPRAWIE DOPŁAT DO 1 M3 WODY I 1 M3 ODPROWADZONYCH ŚCIEKÓW

 

NOWY REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY MIKOŁÓW - OBOWIĄZUJE OD 07.11.2018 R.

 

WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH

 

Informacja o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującej od 23.05.2018 r. do 22.05.2021 r. na terenie Gminy Mikołów

Informacja o ochronie danych osobowych - RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA – PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 8.00 - 17.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności