Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego
19/01 2024
#Aktualności

Sprawdź termin upływu ważności legalizacji wodomierzy ogrodowych zainstalowanych w roku 2018!

Wymiana wodomierzy ogrodowych

Uprzejmie informujemy, że wodomierze na cele ogrodowe zainstalowane w roku 2018 utraciły ważną cechę legalizacyjną z końcem bieżącego roku tj. 31.12.2023 r. Informacja o obowiązku Właściciela do przeprowadzenia co 5 lat legalizacji wodomierza ogrodowego na własny koszt znajduje się w:

  • wydanych dla Państwa przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie warunkach technicznych dodatkowego opomiarowania wody do celów ogrodowych,
  • załączniku nr 3 §3 pkt. 3 oraz §4 do aneksu umowy o dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Zobowiązanie ze strony klienta wynika z Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych.  W związku z powyższym, w przypadku zamiaru dalszego korzystania z dodatkowego opomiarowania wody zużywanej do celów ogrodowych należy wykonać jedną z następujących czynności:

  • dokonać wtórnej legalizacji wodomierza w punkcie legalizacyjnym wraz z zakupem i zabudową nakładki radiowej lub modułu radiowego,
  • dokonać wymiany wodomierza na nowy wodomierz wraz z nakładką radiową lub modułem radiowym.

Parametry techniczne wymaganych przez ZIM wodomierza i nakładki radiowej do pobrania TUTAJ Po wykonanie powyższych czynności należy zgłosić w Dziale Eksploatacji Sieci Wod.-Kan. tut. zakładu w celu bezpłatnego zaplombowania wodomierza.

Kontakt telefoniczny:

W przypadku braku wymiany wodomierza na wymagany lub jego legalizacji, Spółka ustali ilość odprowadzanych ścieków jako równą ilości wody pobranej przez odbiorcę w oparciu o wskazania wodomierza głównego z pominięciem danych z wodomierza ogrodowego od 01.01.2024 r.

Jak sprawdzić okres legalizacji swojego wodomierza:

  • każdy wodomierz ma podaną datę od której okres legalizacji trwa 5 lat,
  • informacja na temat okresu legalizacji dostępna na e-BOK.

Warto wiedzieć, że:

  • wymiana wodomierza do celów ogrodowych na nowy lub jego legalizacja wymaga podpisania nowego aneksu do umowy,
  • ZIM Sp. z o.o. nie świadczy usług montażu wodomierzy do celów ogrodowych i ich sprzedaży.

Bardzo prosimy o przekazanie tych informacji osobom starszym oraz osobom z ograniczonym dostępem do Internetu.

do góry