Informacje o sposobie regulowania należności

Możliwości dokonywania płatności za wodę i ciepło na rachunek Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie :

- bezkosztowa wpłata gotówkowa na poczcie (od dnia 15.07.2008) - w placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju,

- bezpłatne wpłaty w Mikołowskim Banku Spółdzielczym,

- przelew z rachunku osobistego w ING Bank Śląski o/Mikołów na rachunek ZIM - przelew można przesłać bezpłatnie w formie elektronicznej nie wychodząc z domu - szczegółowa prezentacja rachunku ROR, sposobu dokonywania przelewów oraz opłat z tym związanych do uzyskania w oddziale ING Bank Śląski S.A. O/Mikołów,

- polecenie zapłaty - polecenie zapłaty jest tanią i wygodną formą regulowania należności. Obowiązek dłużnika (odbiorcy) to posiadanie rachunku bankowego, zapewnienie odpowiedniej ilości środków na tym rachunku w dniu płatności oraz upoważnienie banku prowadzącego rachunek do obciążania tego rachunku z tytułu poleceń zapłaty. Zgoda winna być udzielona przez dłużnika na odpowiednim formularzu dostępnym u wierzyciela (ZIM)
w dwóch egzemplarzach, jeden egzemplarz zostaje u wierzyciela, drugi składany jest przez odbiorcę w banku prowadzącym rachunek dłużnika (odbiorcy).
W przypadku braku środków na rachunku, a w związku z tym niezrealizowaniem polecenia zapłaty, Bank za przesłanie informacji Dłużnikowi o tej sytuacji pobierze od niego opłatę w wysokości 5 zł.

-  odpłatna wpłata gotówkowa (od dnia 1.08.2008) - dokonywana w kasach banku ING Bank Śląski S. A. - koszt operacji to 10 zł + 0,5 % wpłaconej kwoty (zgodnie z załączoną informacją z banku ING Bank Śląski S.A. z dnia 02.05.2008)


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności