Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
 • Tłumacz języka migowego

Toaleta to nie śmietnik

Sieć kanalizacyjna jest zaprojektowana tak, by przyjmować ścieki z naszych domów, nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Tylko tyle. Tymczasem pracownicy oczyszczalni ścieków Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. codziennie wyławiają nie tylko foliowe reklamówki czy materiały higieniczne. Bywa, że do kanalizacji trafia odzież, kable, meble czy nawet… żywe stworzenia.

Dowiedz się dlaczego i jakich rzeczy nie powinieneś wyrzucać do kanalizacji.

Nieodpowiednie użytkowanie kanalizacji:

 • powoduje zatory i awarie
  Niepożądane przedmioty w toalecie zatykają rury. Najpierw narażony jest odcinek znajdujący się w domu, czyli wewnętrzna instalacja sanitarna. Poziom wody w toalecie się podnosi i zawartość nie potrafi spłynąć dalej. W najgorszym przypadku może dojść do zalania posesji ściekami.
  Zatory też mogą powstać na odcinkach miejskiego systemu kanalizacyjnego. Skutkiem takiej awarii będą wylewające się nieczystości na ulice miasta. Poważnym również zagrożeniem jest sytuacja, gdy zator dotrze do oczyszczalni ścieków. Może dojść do  zapchania pompy w pompowniach ścieków powodując trudne do usunięcia awarie.
 • może przyczynić się do skażenia środowiska
  Czyszczenie ścieków to także proces biologiczny, nastawiony na eliminację substancji, które wydala człowiek oraz tych pochodzących z czynności gospodarczych (gotowanie, sprzątanie) i higieniczno-sanitarnych. Tymczasem do sieci trafia coraz więcej leków i chemikaliów, które zaburzają proces oczyszczania ścieków. Ich składy chemiczne niszczą florę bakteryjną, zanieczyszczają wody oraz negatywnie wpływają na życie fauny i flory.
 • przyciąga szczury
  Wrzucanie do toalety resztek z posiłków jest zapraszaniem gryzoni na darmowe posiłki. Szczury to inteligentne zwierzęta, które szybko się uczą. Kanalizacja bywa ich siedliskiem, a zwabione zapachami resztek pożywienia rurami mogą dostać się nawet do mieszkań ludzi. Będą gromadzić się i rozmnażać wokół miejsc, gdzie pożywienie jest łatwo dostępne. A szczury to nie tylko przykry widok, są one nosicielami groźnych dla ludzi chorób. Ponadto bywa, że gdy próbują dostać się do resztek niszczą sieć kanalizacyjną, co jest przyczyną awarii.
 • stanowi zagrożenie dla środowiska
  Niebezpieczne odpady utrudniają proces oczyszczania ścieków, stwarzają zagrożenie dla poprawności działania urządzeń oczyszczalni, przebiegu technologii oczyszczania ścieków i mogą przedostać się do rzek, zanieczyścić środowisko.
 • generuje koszty związane z naprawami szkód
  Problem nieodpowiedniego korzystania z kanalizacji wciąż narasta. Awarie, trzeba naprawiać, a to generuje koszty. Pieniądze poświęcane na usuwanie skutków zatorów w kanałach, napraw tłoczni ścieków, urządzeń oczyszczalni czy „zapraszania” szczurów mogą być wydawane na inne cele. Wystarczy zmienić nawyki i rozsądnie korzystać z kanalizacji.

Czego nie wrzucać do toalety?

Czego nie wolno wrzucać do toalety

 • wacików, patyczków do uszu, podpasek, tamponów, pieluch, plastrów, chusteczek nawilżanych
 • resztek jedzenia, tłuszczy, olejów, gumy do żucia, fusy z kawy i herbaty
 • toreb foliowych, korków, nakrętek
 • leków, chemikaliów, materiały opatrunkowe, igły, nici dentystycznych
 • niedopałków papierosów
 • włosów ze szczotki czy grzebienia
 • szmat, rajstop i pończoch
 • farby oraz chemikalia, materiały budowlane, gruz
 • przeterminowane środki czystości 
 • odchody zwierząt np. koci żwirek

Dlaczego nie powinieneś wyrzucać jedzenia i odpadów do kanalizacji?

Pamiętaj, że system kanalizacji sanitarnej zaprojektowany jest w celu poprawy stanu środowiska oraz podniesienia jakości życia mieszkańców. W związku z czym odpowiedzialne korzystanie z niego służy dobru ogółu naszej społeczności. Rosnące koszty odbioru i oczyszczania ścieków, szczególnie z powodu nieprawidłowego jej korzystania, powodują wzrost opłaty za dostarczaną wodę i odbierane ścieki, które muszą ponosić wszyscy mieszkańcy.

Dbaj o własną instalację wewnętrzną!
Ty i Twoi najbliżsi macie wybór postąpić właściwie i zapobiec wspomnianym problemom. 

Źródło: https://toaletatoniesmietnik.pl/o-kampanii/ 

do góry