Podlewaj ogród taniej

W celu uzyskania zgody na podlicznik do odliczania wody bezpowrotnie zużytej do celów ogrodowych należy:

-posiadać aktualną umowy na dostawę wody i odbiór ścieków,

-złożyć wniosek (druk wniosku) o wydanie warunków technicznych dodatkowego opomiarowania wody do celów ogrodowych, do którego należy dołączyć czytelny rysunek rzutu przyziemia budynku z zaznaczoną lokalizacją dodatkowego wodomierza, usytuowanego wewnątrz budynku, za wodomierzem głównym, bezpośrednio przed wyjściem przewodu wodociągowego na zewnątrz budynku oraz zaznaczonym przewodem wodociągowym wychodzącym na ogród (kranem ogrodowym),

-po otrzymaniu warunków z ZIM należy zakupić wodomierz zgodny z otrzymanymi wytycznymi,

-po zabudowie dodatkowego wodomierza zgłosić go pisemnie do odbioru technicznego
w tut. zakładzie.

Ponadto informujemy, że wszystkie prace instalacyjne, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną naprawą i obowiązkową legalizacją wodomierza (co 5 lat) wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt.


Załącznik Druk wniosku [134kB]

 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności