Wyniki badań wody

Wybierz ulicęHarmonogram badań wody

                Zgodnie z §6 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) próbki do badań w 2021r.  pobierane są zgodnie, z zatwierdzonym przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tychach, harmonogramem w następujących terminach:

Harmonogram pobierania próbek wody oraz wykaz stałych punktów czerpalnych do pobierania próbek wody w roku 2021r:

1) Monitoring kontrolny wody podziemnej - ujęcie wody „Śmiłowice” - terminy badań: 11 i 25 styczeń, 8 i 22 luty, 8 i 22 marzec, 6 i 19 kwiecień, 4, 17 i 31 maj, 14 i 28 czerwiec, 12 i 26 lipiec, 9 i 31 sierpień, 6 i 20 wrzesień, 4 i 18 październik, 8 i 22 listopad, 6 i 20 grudzień.

2) Monitoring kontrolny wody powierzchniowej, pobieranej z urządzeń i instalacji wodociągowych - miejsce i terminy badań:

a) ul. Kolejowa 4 (ZIM) – 11 styczeń, 8 luty, 8 marzec, 6 kwiecień, 17 maj, 14 czerwiec, 12 lipiec, 9 sierpień, 6 wrzesień, 4 październik, 8 listopad, 6 grudzień;

b) ul. Grażynskiego 17 (Kotłownia) - 11 styczeń, 8 luty, 8 marzec, 6 kwiecień, 17 maj, 14 czerwiec, 12 lipiec, 9 sierpień, 6 wrzesień, 4 październik, 8 listopad, 6 grudzień;

c) ul. Zielona (Orlik) – poidełko - 6 kwiecień, 17 maj, 14 czerwiec, 12 lipiec, 9 sierpień, 6 wrzesień, 4 październik.

d) ul. Grudniowa (wysypisko) – 11 styczeń, 8 luty, 8 marzec, 6 kwiecień, 17 maj, 14 czerwiec, 12 lipiec, 9 sierpień, 6 wrzesień, 4 październik, 8 listopad, 6 grudzień;

3) Monitoring przeglądowy wody podziemnej i powierzchniowej – miejsce i terminy badań:    a) Ujęcie Śmiłowice (wody podziemne) – 14 czerwiec,

b) ul. Kolejowa 4 (ZIM) (wody powierzchniowe) – 14 czerwiec i 6 grudzień,

c) ul. Grażyńskiego 17 (Kotłownia) (wody powierzchniowe) – 14 czerwiec.

4) Monitoring kontrolny wody zmieszanej (podziemnej i powierzchniowej) – miejsce i terminy badań:

a) ul. Przelotowa 70 – hydrant – 11 i 25 styczeń, 8 i 22 luty, 8 i 22 marzec, 6 i 19 kwiecień, 4, 17 i 31 maj, 14 i 28 czerwiec, 12 i 26 lipiec, 9 i 31 sierpień, 6 i 20 wrzesień, 4 i 18 październik, 8 i 22 listopad, 6 i 20 grudzień.

b) ul. Piaskowa 209 – hydrant – 11 i 25 styczeń, 8 i 22 luty, 8 i 22 marzec, 6 i 19 kwiecień, 4, 17 i 31 maj, 14 i 28 czerwiec, 12 i 26 lipiec, 9 i 31 sierpień, 6 i 20 wrzesień, 4 i 18 październik, 8 i 22 listopad, 6 i 20 grudzień.

c) ul. Marzankowice 9 – hydrant – 11 i 25 styczeń, 8 i 22 luty, 8 i 22 marzec, 6 i 19 kwiecień, 4, 17 i 31 maj, 14 i 28 czerwiec, 12 i 26 lipiec, 9 i 31 sierpień, 6 i 20 wrzesień, 4 i 18 październik, 8 i 22 listopad, 6 i 20 grudzień.

 

Ponadto poza powyższymi terminami Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Tychach  przeprowadza dodatkowe badania kontrolne niezależne od zatwierdzonego harmonogramu.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002294


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności