Opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych

  1. Ustala się wysokość opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji na terenie Gminy Mikołów w wysokości 4,40 zł / 1 m3.

Podana kwota jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.


 
Ważne informacje

Godziny przyjmowania klientów: poniedziałek: 7.00 - 16.00; od wtorku do czwartku: 7.00 - 15.00;                                                           piątek: 7.00 - 14.00;
Numery rachunków bankowych: MBS Mikołów 33 8436 0003 0000 0010 7982 0001
 ING Bank Śląski o/Mikołów 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153

Informacje o sposobie regulowania należności