Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego
28/04 2023
#Aktualności

Częściowa faktura dla klientów z rejonów: Kamionka, Regielowiec, Reta, Goj, Osiedle Sielanka, Reta Śmiłowicka i Centrum

Informujemy, że z początkiem maja nastąpi zmiana w odczytach wodomierzy, co wpłynie również na przesunięcie terminów wystawiania faktur. Wynika to z działań mających na celu usprawnienie i zoptymalizowanie ilości tras oraz częstości dojazdów w te same rejony miasta w celu dokonania odczytu.

Wobec powyższego w najbliższych miesiącach tj. maj i czerwiec część klientów otrzyma częściową fakturę, aby nie dopuścić do skumulowania kosztów zużytej wody z 3 miesięcy.

Opis sytuacji obejmujący część klientów z rejonów: Kamionka i Regielowiec

Klient, który był rozliczany w miesiącu nieparzystym (ostatnia faktura w marcu), po wprowadzonych zmianach będzie rozliczany w miesiącu parzystym według nowych tras (kolejna faktura wypadnie w czerwcu). 

W celu uniknięcia sytuacji, w której Państwo otrzymaliby fakturę z sumarycznym kosztem zużytej wody oparty na odczytach z marca (według starej kolejności) i czerwca (według nowej kolejności), zostanie do Państwa wysłana już w maju częściowa faktura. Ta faktura sprawi tylko taką różnicę, że zamiast uiszczać opłatę za 3 miesiące zużycia wody, zapłacą Państwo to w dwóch ratach: w maju (zużycie za dwa miesiące) i czerwcu (zużycie za miesiąc).

Opis sytuacji obejmujący część klientów z rejonów: Reta, Goj, Osiedle Sielanka, Reta Śmiłowicka i Centrum

Klient, który był rozliczany w miesiącu parzystym (ostatnia faktura w kwietniu), po wprowadzonych zmianach będzie rozliczany w miesiącu nieparzystym według nowych tras (kolejna faktura w maju, następna w lipcu).

 

W przypadku jakichkolwiek Państwa wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Eksploatacji Sieci Wod. – Kan. tut. zakładu, pod numerem tel. 32 218 02 10 lub 32 218 02 07, kom. 507 465 874.

 
Z góry przepraszamy za wszelkie utrudnienia i prosimy Państwa o wyrozumiałość.
do góry