Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego
05/12 2022
#Wyróżnienia

XXIV Gala Budownictwa i wyróżnienie dla Prezesa Zarządu Zakładu Inżynierii Miejskiej

25 listopada w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej odbyła się uroczysta, XXIV Gala Budownictwa, na której Prezes Zarządu naszej Spółki Marcin Stokłosa uzyskał tytuł „Autorytetu -Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”. Organizatorami tego wydarzenia była Śląska OIIB oraz Śląska Izba Budownictwa, a patronatem objęli je Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Wojewoda Śląski i Marszałek Województwa Śląskiego oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Prestiż Gali Budownictwa

Gale Budownictwa organizowane przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa oraz Śląską Izbę Budownictwa cieszą się ogromną renomą oraz niesamowicie uroczystym charakterem. Corocznie zjawia się na nich wielu przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, lecz przede wszystkim jest to okazja do spotkania największych autorytetów z branży budownictwa w naszym regionie.

Do Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej przybyli w tym roku przedstawiciele władz państwowych, samorządów miast i powiatów z naszego regionu, uczelni wyższych, stowarzyszeń naukowo-technicznych, organizacji pozarządowych budownictwa, a także liczna grupa śląskiej społeczności inżynierów i technicznych. Gości przywitali gospodarze wydarzenia, którymi byli Roman Karwowski, przewodniczący Rady Śląskiej OIIB oraz Mariusz Czyszek, prezydent Śląskiej Izby Budownictwa. Następnie obaj Panowie otworzyli galę i przeszli do głównej części wydarzenia.

Prezes ZIM odbiera wyróżnienie Gali Budownictwa

Nagroda dla Prezesa ZIM Mikołów

Dla naszej Spółki i miasta zdecydowanie najważniejsza była ostatnia kategoria, w której Kapituła Konkursu Śląskie Budowanie przyznała Nagrody wraz z Tytułem „Autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej”. Wyróżniony w niej został Marcin Stokłosa, Prezes Zarządu Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie. W poprzednich latach tytuł ten otrzymali m.in. Arkadiusz Chęciński – Prezydenta Miasta Sosnowiec, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki, Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnik.

Podczas wręczenia nagrody Prezesowi naszej Spółki Kapituła w następujący sposób uzasadniła swoją decyzję –„Za profesjonalne i wysoce efektywne zarządzanie działalnością kierowanego Zakładu Inżynierii Miejskiej oraz za osobisty wkład w rozwój infrastruktury miasta Mikołów.”. Przypomnijmy, przed rokiem zostaliśmy docenieni w kategorii „Sztuka i design w przestrzeni publicznej” za realizację innowacyjnego projektu BenchMan.

Organizatorzy wręczyli takie wyróżnienia jak:

  • Odznaka Honorowa za Zasługi dla Budownictwa,
  • Złota Odznaka Honorowa za Zasługi dla Województwa Śląskiego,
  • Medale Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
  • Medal Honorowy ŚIOIIB,
  • Tytuły dla Laureatów Konkursu Inżynier Roku 2021,
  • Złota Odznaka Honorowa z Brylantem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu, Materiałów Budowlanych,
  • Nagrodę Sztuka i Design w Przestrzeni Publicznej i Statuetka BenchMan 2022,
  • Śląska Wielka Nagroda Budownictwa,
  • Autorytet – Budownictwa i Gospodarki Śląskiej.

XXIV Gala Budownictwa i wyróżnienie dla Prezesa Zarządu Zakładu Inżynierii Miejskiej

 

do góry