Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego

Ograniczenie strat ciepła

Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. dąży, aby miejski system ciepłowniczy w Mikołowie stał się systemem efektywnie energetycznie. Dlatego Spółka systematycznie przystępuje do modernizacji sieci ciepłowniczych.

Zadania w trakcie realizacji

Zrealizowane projekty

  • „Przebudowa i rozbudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej i niskoparametrowej wraz z przyłączami w rejonie ulic Bolesława Śmiałego, Gwarków, Płk. Kiełbasy - częściowa realizacja” .Inwestycję zakończono.
  • „Modernizacja SWC ul. Bluszcza 7 i 13”.
  • „Modernizacja wymiennikowni w szkole Podstawowej nr 3”.

Działania rozwojowe

Spółka planuje przygotowanie projektu modernizacji sieci ciepłowniczych obejmującego:

  • instalację systemu inteligentnego zarządzania siecią,
  • zwiększenie udziału sieci preizolowanych
  • przejmowania w zarządzanie stacji wymienników ciepła.
do góry