Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
 • Tłumacz języka migowego

Procedura budowy przyłącza ciepłociągu

Schemat procedury budowy przyłączy ciepłociągu dla nieruchomości zlokalizowanych tylko w granicach gminy Mikołów.

 1. KLIENT składa w ZIM Sp. z o.o. w formie pisemnej wniosek o wydanie warunków przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Klient nie jest zobligowany do złożenia wniosku na wzorze przygotowanym przez Spółkę, jednakże złożony wniosek musi zawierać wszystkie elementy zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, pokrywania kosztów przyłączenia, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców”
  Do pobrania:  wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej.
 2. ZIM Sp. z o.o. wydaje warunki przyłączenia do sieci lub wydaje odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej.
  ZIM Sp. z o.o. wydaje warunki przyłączenia do sieci lub wydaje odmowę wydania warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, zgodnie z art. 7 ust. 1 Prawa energetycznego.
 3. KLIENT na podstawie otrzymanych warunków przyłączenia wnosi pisemnie do ZIM Sp. z o.o. o sporządzenie umowy przyłączeniowejdo sieci ciepłowniczej.
 4. ZIM Sp. z o.o. zleca wykonanie projektu technicznego oraz wykonanie przyłącza z układem pomiarowo rozliczeniowym.
 5. ZIM Sp. z o.o. sporządza protokół końcowy przyłącza i kontaktuje się z Klientem w celu jego podpisania.
 6. KLIENT zobowiązany jest do uiszczenia opłaty przyłączeniowejzgodnie z obowiązującą taryfą w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu kocowego odbioru robót.
 7. KLIENT w chwili podpisania protokołu odbioru końcowego składa pismo/wniosek o zawarcie umowy kompleksowej na dostawę ciepła.
 8. ZIM Sp. z o.o. sporządza w 2 egz. umowę na ciepła.
 9. ZIM Sp. z o.o. kontaktuje się z Klientem w celu podpisania umowy.
 10. Zawarcie umowy na dostawę ciepła pomiędzy Klientem a Spółką nastąpi na podstawie podpisanej przez obie Strony umowy.

Wnioski można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub wysyłając pocztą na adres: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o., przy ulicy Kolejowej 4, 43-190 Mikołów. 

Kategoria: Procedura budowy przyłącza ciepłociągu [1]
Format Data publikacji / aktualizacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
pdf 2022-10-20 Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej
ilość pobrań: 172
Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej 363,76KB zobacz
do góry