Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
 • Tłumacz języka migowego

Osoba do sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych

Forma zatrudnienia:

 • umowa zlecenie

Miejsce wykonywania usługi:

 • Mikołów, ul Kolejowa 4,
 • 4 godziny pomiędzy godziną 15.00, a 21.00, 2-3 razy w tygodniu.

Wymagania:

 •  dobra organizacja pracy,
 •  dokładność, obowiązkowość, rzetelność, sumienność,
 •  mile widziane doświadczenie poparte referencjami.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 •  CV.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Dokumenty aplikacyjne winne zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie
przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla
potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy.

Sposób składania ofert:

Termin składania ofert: 13/10/2023 r.

Informacje dodatkowe:

 • więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32 218-05-57

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie:

 • Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Zakład
  Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Mikołowie, 43-190, ul. Kolejowa 4, tel.
  32/2180551, e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆW razie jakichkolwiek pytań w zakresie
  ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  Administratora na adres e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem bieżącej rekrutacji na
  podstawie art. 6 ust. 1c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 • Dane osobowe będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom w okolicznościach
  przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia procesu rekrutacji w
  celach realizacji obowiązku archiwalnego lub do czasu cofnięcia zgody kandydata na
  przetwarzanie jego danych.
 • Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
  ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu
  wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
  zgodność z prawem przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Administrator Danych nie zamierza przekazywać otrzymanych danych osobowych do państw trzecich.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.

 

do góry