Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
 • Tłumacz języka migowego

Specjalista ds. bhp i ppoż.

Forma zatrudnienia:

 • umowa zlecenie / umowa współpracy

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe o kierunku bhp,
 • przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację szkoleń bhp i ppoż.,
 • co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp (preferowana branża budowlano-techniczna),
 • posiadanie ważnego szkolenia okresowego bhp dla pracowników służby bhp,
 • posiadanie ważnego szkolenia inspektorów ochrony ppoż.,
 • prawo jazdy kat.B.

Zakres usług:

 • kompleksowa obsługa bhp wynikająca z rozporządzenia w sprawie służby bhp (Dz. U. z 1997 r. nr 109, poz. 704z późn zm.),
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869),
 • organizowanie i przeprowadzanie szkoleń okresowych bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przygotowywanie danych do sprawozdań z zakresu bhp do GUS i ZUS,
 • kontrola i raportowanie stanu bhp na obiektach Spółki – 1 x w tygodniu,
 • nadzór, opracowywanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji i instrukcji bhp i ppoż.,
 • współpraca i opiniowanie instruktaży stanowiskowych oraz instrukcji dotyczących bhp dla poszczególnych stanowisk pracy,
 • udział w pracach związanych z doborem właściwych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • prowadzenie korespondencji w zakresie bhp i poż.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • CV.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

 • Dokumenty aplikacyjne winne zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez ZIM Sp. z o.o. w Mikołowie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i zawarcia umowy.

Sposób składania ofert:

Termin składania ofert: 10/03/2023 r.

Informacje dodatkowe:

 • więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 32 218-05-57.

Informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Mikołowie:

 • Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Zakład Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. z siedzibą w Mikołowie, 43-190, ul. Kolejowa 4, tel. 32/2180551, e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora na adres e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prowadzeniem bieżącej rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
 • Dane osobowe będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom w okolicznościach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat od zakończenia procesu rekrutacji w celach realizacji obowiązku archiwalnego lub do czasu cofnięcia zgody kandydata na przetwarzanie jego danych.
 • Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Administrator Danych nie zamierza przekazywać otrzymanych danych osobowych do państw trzecich.
 • Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
do góry