Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego
21/06 2024
#Zamówienia publiczne

4/RB/2024 Bezwykopowa renowacja przy pomocy rękawa utwardzanego promieniami UV betonowego kanału DN1000 kanalizacji ogólnospławnej

  • składanie ofert do dnia  02.07.2024 r. do godziny 10:00
  • otwarcie ofert w dniu 02.07.2024 r. o godz. 10:15

 Pełna treść zapytania wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.  

do góry