Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego
08/11 2023
#Zamówienia publiczne

10/U/2023 Czyszczenie, konserwacja i remonty sieci kanalizacyjnej wraz z jej obiektami

  • składanie ofert do dnia  20.11.2023 r. do godziny 10:00
  • otwarcie ofert w dniu 20.11.2023 r. o godz. 10:15

 Pełna treść zapytania wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

do góry