Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego
24/05 2023
#Zamówienia publiczne

1/RB/2023 Rozbudowa sieci ciepłowniczych wysokoparametrowych i niskoparametrowych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych

  • składanie ofert do dnia 15.06.2023 r. do godziny  10:00
  • otwarcie ofert w dniu 15.06.2023 r. o godz. 10:15
  • ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT NA 27.06.2023 r. o godz. 10:15

 Pełna treść zapytania wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

do góry