Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego
17/06 2024
#Zamówienia publiczne

2/RB/2024 Rozbudowa sieci ciepłowniczej niskoparametrowej z przyłączami do budynków w Mikołowie

  • składanie ofert do dnia  28.06.2024 r. do godziny 10:00
  • otwarcie ofert w dniu 28.06.2024 r. o godz. 10:15

 Pełna treść zapytania wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.  

do góry