Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego
12/04 2024
#Zamówienia publiczne

3_U_2024 Monitoring sieci wod.-kan., systemu sieci ciepłowniczej oraz systemu AMR do odczytu wodomierzy

  • składanie ofert do dnia  25.04.2024 r. do godziny 10:00
  • otwarcie ofert w dniu 25.04.2024 r. o godz. 10:15

 Pełna treść zapytania wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

do góry