Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego
09/10 2023
#Zamówienia publiczne

8/RB/2023 Projekt i budowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej (135/80o C) wraz z odejściami, odgałęzieniami do budynków i odtworzeniem nawierzchni, obejmującej rejon pomiędzy Domem Kultury przy ul. Rynek 19 i ul. Prusa 7 w Mikołowie

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT I DODATKOWY TERMIN WIZJI LOKALNEJ

  • składanie ofert do dnia 30.10.2023 r. do godziny 10:00
  • otwarcie ofert w dniu 30.10.2023 r. o godz. 10:00

 Pełna treść zapytania wraz z załącznikami znajduje się na stronie smartpzp oraz BIP. 

do góry