Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego
02/12 2022
#Zamówienia publiczne

8/U/2022 Załadunek, wywóz i zagospodarowanie odpadów z Oczyszczalni Ścieków CENTRUM w Mikołowie

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert!

  • składanie ofert do dnia 20.12.2022 r. do godziny 9:00
  • otwarcie ofert w dniu 20.12.2022 r. o godz. 9:15

 Pełna treść zapytania wraz z załącznikami znajduje się na stronie BIP Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

do góry