Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego
05/03 2024
#Zamówienia publiczne

PN-ZIM.1.2024 - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, dostawa i instalacja oraz świadczenie usługi serwisu maszyn i urządzeń w ramach przedsięwzięcia: „Modernizacja systemu ciepłowniczego przy ul. Skalnej w Mikołowie”.

UWAGA PONOWNA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

  • składanie ofert do dnia 10.05.2024 r. do godziny 10:00
  • otwarcie ofert w dniu 10.05.2024 r. o godz. 10:00

 Pełna treść zapytania wraz z załącznikami znajduje się na stronie smartpzp oraz BIP. 

do góry