Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego
01/12 2022
#Aktualności #Edukacja #Oczyszczalnia ścieków

Pilotażowa szkolna wycieczka po oczyszczalni ścieków

Jakiś czas temu zorganizowaliśmy pilotażową szkolną wycieczkę po oczyszczalni ścieków “Centrum” w Mikołowie. Grupa składała się z opiekunów i uczniów klasy 7. Program wycieczki obejmował dwie części: eko-pogawędki w siedzibie Zakładu Inżynierii Miejskiej i i zwiedzanie miejskiej oczyszczalni ulokowanej przy ul. Dzieńdziela.

Cel wycieczki szkolnej

Celem szkolnej wycieczki było propagowanie postawy proekologicznej wśród młodzieży poprzez przekazanie konkretnych i pragmatycznych informacji. Uczniowie mieli się dowiedzieć dlaczego warto pić kranówkę oraz jakich rzeczy nie powinno się wyrzucać do toalety. Jednak głównym celem wycieczki było pokazaniem uczestnikom jak działa oczyszczanie ścieków komunalnych w mieście.

Eko-pogawędka w siedzibie ZIMu 

Zanim szkolna wycieczka ruszyła na oczyszczalnię ścieków, została zaproszona na eko-pogawędkę do siedziby Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. przy ul. Kolejowej w Mikołowie. Podczas pogawędki poruszyliśmy tematy związane piciem Mikołowskiej Kranówki. Zaczęło się od prostego quizu, który pozwolił wzbudzić zainteresowanie młodzieży tematem. Dociekliwość młodych ludzi pozwoliła na przedyskutowanie ekonomicznych i ekologicznych i argumentów picia wody z kranu, a także tego czy jest ona bezpieczna.

W drugiej części pogawędki został omówiony problem związany z niewłaściwym użytkowaniem kanalizacji. Zostało im wyjaśnione, że toaleta to nie śmietnik i nie można do niej wrzucać żadnych odpadów. Podkreślono również, że kanalizacja sanitarna służy tylko do odbioru naszych nieczystości i papieru toaletowego. 

Upominki dla uczestników

Uczestnicy po przeprowadzonej eko-pogawędce otrzymali praktyczne upominki: butelki wielokrotnego użytku oraz check-listy z argumentami dlaczego warto pić wodę z kranu i zestawieniem rzeczy, których nie wolno wyrzucać do toalety. Młodzież została mianowana Ambasadorami szerzącymi świadomość ekologiczną w gronie swoich bliskich w czym pomogą im check-listy.

Zwiedzanie oczyszczalni ścieków “Centrum”

Podczas zwiedzania miejskiej oczyszczalni ścieków “Centrum” młodzież zapoznała się z poszczególnymi etapami oczyszczania ścieków komunalnych. Pokazany został proces oczyszczania wody od silnie zanieczyszczonej, do takiej, która jest bezpieczna dla środowiska naturalnego.

Podsumowanie

Dzięki tej wycieczce z jednej strony uczniowie wraz z opiekunami uzmysłowili sobie jak bardzo ludzie zanieczyszczają wodę, nieodpowiednio wykorzystując kanalizację w swoich domach oraz ile pracy należy włożyć w oczyszczanie ścieków miejskich, aby zadbać o naszą jakość życia i stan środowiska naturalnego. Z drugiej strony mogliśmy jako organizatorzy zbadać przebieg takiej wycieczki złożonej z dwóch etapów i zaobserwować czy pojawia się zainteresowanie oraz zaangażowanie wśród uczestników. 

 

Zdradzimy Państwu, że planujemy wrócić do regularnych wycieczek szkolnych, stąd cieszymy się, że mogliśmy zorganizować pilotażową wycieczkę szkolną, aby wyciągnąć wnioski i doprecyzować szczegóły przyszłych wycieczek szkolnych.

Pilotażowa szkolna wycieczka po oczyszczalni ścieków

do góry