Zgłoś
Awarię
Unia Europejska BIP
  • Tłumacz języka migowego
25/06 2024
#Aktualności #Edukacja #Kampania oszczędzaj wodę 2023 #Kampania oszczędzaj wodę 2024

Podsumowanie kampanii ekologicznych “Oszczędzaj wodę pitną!”: 2 edycje, 100 tys. pozyskanych środków, 2000 uczestników warsztatów …

Bardzo się cieszymy, że udało nam się zrealizować dwie edycje kampanii ekologicznej “Oszczędzaj wodę pitną!” w jednym roku szkolnym. Podczas których były m.in. warsztaty nt. sposobów oszczędzania wody dla wszystkich przedszkolaków i pierwszoklasistów, ale też dla seniorów i osób niepełnosprawnych intelektualnie w Mikołowie.

Relacja pierwszej edycji

Relacja drugiej edycji

Nasza Spółka, czując współodpowiedzialność za środowisko naturalne, podjęła wyzwanie tworzenia cyklicznych programów edukacji ekologicznej. Wszystko po to, aby zaangażować mieszkańców Mikołowa do działania na rzecz ochrony środowiska. Wierzymy, że nasza oferta edukacyjna zarówno kształtuje postawę wśród mieszkańców, ale także podnosi ich świadomość ekologiczną. W ten sposób dążymy do zrównoważonego rozwoju w ramach Spółki i środowisku wokół niej (CSR). 

Podsumowanie kampanii ekologicznych

Pragniemy się podzielić niesamowitymi efektami końcowymi dwóch kampanii ekologicznych “Oszczędzaj wodę pitną!”:

  • pozyskaliśmy w sumie ok. 100 tys. złotych, z czego 80% otrzymaliśmy dofinansowanie z WFOŚiGW w Katowicach,
  • przeszkoliliśmy ok. 2000 uczestników nt. oszczędzania wody (przedszkolaki, pierwszoklasiści, seniorzy, osoby niepełnosprawne), czyli 4,7% mikołowskiego społeczeństwa,
  • rozdaliśmy ok. 2000 dyplomów “Eko Ambasadorów” wraz z upominkami (torba płócienna, butelka wielokrotnego użytku, opaska odblaskowa, magnes na lodówkę)
  • rozwiesiliśmy 40 plakatów ze sposobami oszczędzania wody,
  • rozdaliśmy ok. 10 tys. ulotek edukacyjnych,
  • zorganizowaliśmy 2 konkursy plastyczne dla dzieci,
  • rozdaliśmy 15 atrakcyjnych nagród konkursowych,
  • odwiedziliśmy 21 placówek przedszkolnych i szkolnych,
  • osiągnęliśmy 100% efekt ekologiczny dwóch kampanii “Oszczędzaj wodę pitną!”

Wszystkie powyższe efekty zostały osiągnięte dzięki 80% dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Zmotywowani do dalszego pozyskiwania środków

Wierzymy, że nasza efektywna kampania ekologiczna przyczyniła się do zwiększenia świadomości ekologicznej i w przyszłości przyniesie korzyści naszej społeczności w Mikołowie. Dzięki pozytywnym informacjom zwrotnym od dzieci, nauczycieli i rodziców jesteśmy zmotywowani do dalszego pozyskiwania środków na kampanie ekologiczne.  Chcemy kontynuować wyzwanie, jakim jest społeczna odpowiedzialność za środowisko i lokalną społeczność.

do góry